Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL705 Ortaçağ Felsefesinde İleri Araştırmalar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ders, Ortaçağ döneminin kültürel yapısına bakmayı ve dönemin temel düşünsel etkinlikleri ile Rönesans düşüncesini oluşturan felsefe tartışmalarını incelemeyi amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Hasan Aydın, Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi ders Notları, Samsun 2018. - Betül Çotuksöken, Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Ara Yayınları. - Plotinos, Enneadlar, (çev. Zeki Özcan) Asa Yayınları. - Augustinus, İtiraflar, (çev. Dominik Pamir) Kaknüs Yayınları. - H. Z. Ülken, İslâm Felsefesi, Ülken Yayınları. - Porphyrios, Isagoge, (çev. Betül Çotuksöken), Remzi Yayınları. - Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları. - Etienne Gilson, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, (çev. Şamil Öçal) Açılımkitap Yayınları. - Edouard Jeauneau, Ortaçağ Felsefesi, (çev. B. Çotuksöken) İletişim Yayınları. - Betül Çotüksöken, Saffet Babür, Metinlerle Ortaçağlarda Felsefe.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düşünceleri incelenecek temel filozoflar: Plotinos, Paulus, Tertullianus, İskenderiyeli Clemens, Origenes, Augustinos, Eriugena, Boneventura, Aquinolu Thomas, Duns Scotus, Occamlı William, Dante

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 40 40
27 Makale Yazma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortaçağ felsefesi tanımı
2 Ortaçağ felsefesinin ilkçağ felsefesi ile farkları
3 Ortaçağ felsefesinde Yahudi, Hristiyan ve Müslüman düşünürler
4 Partistik felsefe ve dönemleri
5 Augustin ve aydınlanma felsefesi
6 Sahte Dianisos ve Boethius'un felsefeleri
7 Skolastik Felsefenin tanımı, nitelikleri
8 Erigana ve felsefesi
9 Kindî ve İbn Rüşd felsefeleri
10 Sn. Anselmus ve Hristiyan Ortaçağ felsefesi
11 Ara sınav
12 Thomas Aquinas ve Skolastiğin sonu
13 Okhamlı William, Erasmus, Kopernik ve Bacon'un çalışma ve düşünceleri ışığında rönesansın nitelikleri
14 Final
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544403 Ortaçağ ve Rönesans dönemi felsefelerinin temel özelliklerini kavrar.
2 1544404 Ortaçağ ve Rönesans dönemi filozoflarının öğretilerini bilir.
3 1544405 Ortaçağ ve rönesans felsefesinin temel problemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek