Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL707 Ütopik Toplum Tasarımları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Felsefi düşünce içerisinde ortaya konmuş ütopik toplum tasarımlarını, ütopyacı filozofları, ütopik yapıtlarını tanımak ve bu yapıtlara eleştirel olarak yaklaşmak.

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Krishan Kumar, Ütopyacılık, Ankara: İmge yayınları, 2010. Antikçağ Ütopyaları, hazırlayan: Sadık Usta, İstanbul: Kaynak yayınları, 2011. Platon, Devlet; Farabi, el-Medine el-Fazıla (Erdemli kent); İbn Rüşd, Siyasete Dair; Bacon, Yeni Atlantis; Thomas Campenalla Güneş Ülke; Thomas Moru Ütopya; G. Orwell: Hayvanlar Çiftliği ve 1984.

Dersin İçeriği

Ütopya, toplum ve ütopik toplum kavramları; ütopik yazının temel özellikleri, felsefi literatürde ütopya örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 25 25
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ütopya, toplum, ütopik toplum kavramları
2 Ütopya yazınının genel karakteristik özellikleri
3 Ütopya ve altın çağ mitleri
4 Ütopya Örnekleri: Aristophanes’in Kadınlar Halk Meclis
5 Ütopya Örnekleri: Platon’un Devlet
6 Platonun devleti
7 Farabinin erdemli kenti
8 İbn Rüşdün Platonun Devlet yorumu
9 sınav
10 Bacon'ın yeni atlantisi
11 Campanellanın güneş ülkesi
12 T. Moorun ütopyası
13 Marksizm ve Ütopyacılık
14 G. Orwell, hayvanlar çiftliği ve 1984

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1335504 Ütopyanın ne olduğunu bilir.
2 1335505 felsefe tarihinde yazılmış ütopik eserleri çözümler
3 1335506 Ütopik tasarımlar oluşturabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek