Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL714 Liberalizm 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bir felsefi akım ve anlayış olarak liberalizm hakkında detaylı ve derinlikli bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat Akdemir

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Francisco Vergara, Liberalizmin Felsefî Temelleri, Çev. Bülent Arıbaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara, 2002. Immanuel Wallerstein, Liberalizmden Sonra, Çev. Erol Öz, Metis Yayınları, İstanbul, 2003. Anthony de Jasay, Tercih, Sözleşme, Rıza: Liberalizme Yeni Bir Bakış, çev. Alişan Oktay, Liberte Yayınları, Ankara, trhsz. Sururi Aktaş, Hayek'in Hukuk ve Adalet Teorisi, Liberte YAyınları, Ankara, 2001. Hasan Yücel BAşdemir, Liberalizm: Ahlaki Temeller, Liberte Yayınları, Ankara, 2009.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Liberalizmin tanımı, tarihisel gelişimi ve temel temsilcileri. Bir siyasal kuram olarak liberalizmin felsefi dayanakları ve ve tezleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 72 72
54 Ev Ödevi 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Liberalizm: Tanımı ve İçeriğ
2 Liberal Düşüncenin Tarihsel Gelişimi
3 Önemli Liberal Düşünürler: John Locke, David Hume,
4 Önemli Liberal Düşünürler: Adam Smith, John Stuart Mill,
5 Önemli Liberal Düşünürler: Herbert Spencer, Frederic Bastiat.
6 Liberalizmin İnsan Anlayışı
7 Arasınav
8 Liberalizmin Temel Tezleri: Bireycilik
9 Liberalizmin Temel Tezleri: Özgürlük
10 Liberal Hukuk Anlayışı
11 Liberal Siyaset Anlayışı
12 Liberal Din Anlayışı
13 Liberal Ahlak Anlayışı
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313247 dünyanın sorunlarına liberal perpektiften çözümler sunma becerisi kazanmak
2 1313248 bağımsız akademik araştırma ve çalışma yapma becerisi kazanma
3 1313249 felsefenin farklı sorunları arasında bağlantılar kurabilme ve özgün bakış açıları geliştirebilme becerisi kazanma
4 1313250 Liberalizmi felsefi bir akım ve anlayış olarak kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 4
2 3 2 3 4 5 3
3 3 2 3 2 2 4
4 4 4 4 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek