Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL717 Marx: Kapital (Birikim ve Diyalektik) 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, Marks ve Markist felsefenin ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik temellerini irdelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Marks'ın, Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi; 1844 El Yazmaları; Feuerbach Üzerien Tezler; Kominist manifesto, Alman İdeolojisi; Felsefenin Sefaleti adlı yapıtlarından parçalar. -Karl Marx, F. Engels, V. İ. Lenin, Marksist Felsefe Klavuzu, çeviren: Mesut Odaman, Yazılama Yayınevi, İstanbul 2015. -A. P. Şeptulin, Mark,isist Len,inist Felsefe, çeviren: G. D. Görsev-F. P. Arslan, Yazılama yayınları, İstanbul 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Marks ve markisizmin temel felsefi düşünceleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 1 50 50
27 Makale Yazma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 19.yy felsefesinin genel nitelikleri; kültürel ortam; siyasal gelişmeler. Marks ve markisizmin temel kaynakları
2 Marks ve Marksizmde Felsefe ve işlevi
3 Marksist ontoloji ve temel kategoriler
4 Marksist epistemoloji ve diyalektik
5 Marksist epistemoloji ve diyalektik
6 Marksist tarih felsefesi
7 Marksist tarih felsefesi
8 vize
9 Marksist politik felsefe
10 Marksist politik felsefe
11 Marksizm ve din felsefesi
12 Marksizm ve din felsefesi
13 Marksist ahlak felsefesi
14 Marksist sanat felsefesi
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544254 Marks ve Markismin felsefi öğretilerini öğrenmek
2 1544256 Bir felsefi savı geliştirmeyi öğrenmek
3 1544253 Çağın sorunlarına farklı bir yaklaşımla eğilmek
4 1544255 Tarihsel gelişimi kavramak
5 1544252 Felsefe ile yaşam arasında bağlantı kurmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek