Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL720 Diyalektik ve Eleştiri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Döneminin kültürel yapısına bakmayı ve bu dönemde ortaya çıkan felsefi düşünceleri incelemeyi içermektedir. Düşünceleri incelenecek temel filozoflar: L. Feuerbach, K. Marx, P.J. Proudhon, M. Bakunin, S. Kierkegaard, F. Nietzsche.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Dr. Didem Delice

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Akarsu, Çağdaş Felsefe L. Feuerbach: Hıristiyanlığın Özü, Tanrıların Doğuşu, Geleceğin Felsefesi K. Marx: Komünist Manifesto J.C. Scott, Anarşizm; H. Arvon, Anarşizm; P. Marshall, Anarşizmin Tarihi; G. Woodcock, Anarşizm S. Kierkegaard: Kaygı Kavramı, Korku ve Titreme O. Cauly, Kierkegaard; S.L. Anderson, Kierkegaard Üzerine; Y. Akış, Kierkegaard'da Kaygı Kavramı F. Nietzsche: Böyle Buyurdu Zerdüşt J.Granier, Nietzsche; S. Soysal, Nietzsche: Perspektivizm, Güç İstenci, Doğruluk; İ. Kuçuradi, Nietzsche ve İnsan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dönemin kültürel yapısı, bu dönemde ortaya çıkan felsefi düşünceler. L. Feuerbach, K. Marx, P.J. Proudhon, M. Bakunin, S. Kierkegaard, F. Nietzsche.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 19.yy'ın II. yarısındaki toplumsal ve politik ortam; bilimsel ve sanatsal gelişmeler
2 L. Feuerbach
3 L. Feuerbach
4 K. Marx
5 K. Marx
6 P.J. Proudhon
7 M. Bakunin
8 S. Kierkegaard
9 Arasınav
10 S. Kierkegaard
11 S. Kierkegaard
12 F.W. Nietzsche
13 F.W. Nietzsche
14 F.W. Nietzsche

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544525 19. Yüzyılın ikinci yarısının düşünsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak.
2 1544526 19. Yüzyılın ikinci yarısının temel felsefi problemlerini tanıyacak.
3 1544527 19. Yüzyılın ikinci yarısına ait temel filozofları tanıyacak.
4 1544528 19.Yüzyılın ikinci yarısına ait bu temel filozoflardan bazılarının eserlerini tanıma ve okuma fırsatı bulacak.
5 1544529 Bu dönem filozofları hakkında araştırma yapma becerisi kazanacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77962 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 77963 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 77964 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 77965 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 77966 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 77967 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek