Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL721 Zihin Felsefesi Sorunları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Zihin Felsefesine ilişkin kuramları ele almak, zihin ve bilinç hakkındaki temel uslamlamaları çözümlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine Funda Serin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul M. Churchland, Madde ve Bilinç: Zihin Felsefesine Güncel Bir Bakış. (çev.) Berkay Ersöz. İstanbul: Alfa, 2012. Daniel C. Dennett, Aklın Türleri-Bir Bilinç Anlayışına Doğru, (çev.) Handan Balkara, Varlık Publication, İstanbul, 1999. Gilbert Ryle, Zihin Felsefesi, (çev.) Sara Çelik, Afa Publication, İstanbul, 1995. John Searle, Akıllar Beyinler ve Bilim. (çev.) Kemal Bek. İstanbul: Say yayınları, 1996. John Searle, Bilinç ve Dil, (çev.) Muhittin Macit, Cüneyt Özpilavcı, Litera Publication, İstanbul, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zihin Felsefesinin temel kavramlar (zihin, beden, bilinç, biliş, vb.) ve kuramlar, yöntembilimsel sorunlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zihin Felsefesine giriş
2 Bedenler ve zihinler
3 Başkasının zihni sorunu
4 Bilişsel Bilimler
5 Ontolojik Sorun
6 Semantik Sorun
7 Epistemolojik Sorun
8 Arasınav
9 Yöntembilimsel Sorunlar
10 Bilinç ve materyalizm
11 İşlevselcilik ve sorunlar
12 Yapay zekâ
13 Nörobilim
14 Zihin Felsefesi ve insan bilimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1335770 Öğrenci Zihin Felsefesinin temel kavramlarını (zihin, beden, bilinç, biliş, vb.) açıklayabilecektir.
2 1335772 Öğrenci Zihin Felsefesine ilişkin temel kuramları çözümleyebilecektir.
3 1335773 Öğrenci Zihin Felsefesinde ontolojik, epistemolojik ve semantik sorunları kavrayabilecektir.
4 1335769 Öğrenci, bilişsel bilimler aracılığıyla edinilen verileri Zihin Felsefesi açısından değerlendirebilecektir.
5 1335771 Öğrenci, zihnin işleyişine dair güncel tartışmaları takip edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3 5
4 5
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek