Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL701 Pratik Aklın Eleştirisi 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kant'ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı metnini okumak ve yorumlamak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, çev. İonna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Basımı, Ankara 1994.

Dersin İçeriği

Pratik Aklın Eleştirisi adlı yapıttan metinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 35 35
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kant'ın Pratik aklın Eleştirisi adlı metninin incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1335507 Kant felsefesinin temel kavramlarını bilir.
2 1335508 Kant'ın pratik felsefesinin temel sorunlarını bilir.
3 1335509 Eleştiri, irade, ödev ve özgürlük kavramlarını çözümleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70250 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 70251 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 70252 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 70253 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 70254 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 70255 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek