Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Nümerik Analiz dersinin mantığını, fen ve mühendislik problemleri için yaklaşık çözüm yöntemlerini tanıtmak, uygulamak ve/veya çözümlerin doğruluğunu irdelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hüseyin DEMİR, Yrd.Doç.Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer olmayan denklemlerin Çözümü, İki Bilinmeyenli Denklemler İçin Newton Yöntemi, İnterpolasyon (Ara Değer bulma), Lineer Denklem Sistemleri, İteratif Yöntemler, Direkt Yöntemler, Matrisin Tersinin Bulunması, Başlangıç Değer Problemleri, Pivotlama Yöntemi ile Denklem Çözümü, Kısmi diferensiyel denklemlerin nümerik çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Programlama önerileri
2 Taylor serisi, hata analizi
3 Denklem köklerini bulma; Yarılama yöntemi
4 Newton yöntemi , Kiriş yöntemi
5 Polinom interpolasyonu
6 İnterpolasyon hatası
7 Nümerik türev ve Richardson dış kestirimi
8 Nümerik integral; Yamuk yöntemi
9 Romberg algoritması
10 Gauss formülü
11 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri
12 Basit Gauss eliminasyonu
13 Kısmi pivotlu Gauss eliminasyonu
14 LU ayrıştırması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1323023 Lineer olmayan denklemlerin çözümü
2 1323024 İki Bilinmeyenli Denklemler İçin Newton Yöntemi
3 1323025 İnterpolasyon (Ara Değer bulma)
4 1323022 Lineer Denklem Sistemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 4
4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek