Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lineer Diferansiyel Operatörler ile ilgili kavramları anlatmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Demir, Prof. Dr. V. Suat Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer diferensiyel operatörlerin özdeğer ve özfonksiyonları, koşulmuş fonksiyonlar, eşlenik operatörlerinözdeöen ve özgonksiyonları arasındaki bağıntılar, kendine eşlenik lineer diferensiyel operatörlerin özellikleri. lineer diferensiyel operatörün tersi, green fonksiyonunun hesaplanması. spektral parametre içeren sınır değer problemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer diferensiyel operatörlerin özdeğer ve özfonksiyonları
2 Lineer diferensiyel operatörlerin özdeğer ve özfonksiyonları
3 Koşulmuş fonksiyonlar
4 Koşulmuş fonksiyonlar
5 Eşlenik operatörlerin özdeğer ve özfonksiyonları arasındaki bağıntılar
6 Eşlenik operatörlerin özdeğer ve özfonksiyonları arasındaki bağıntılar
7 Kendine eşlenik lineer diferensiyel operatörlerin özellikleri
8 Kendine eşlenik lineer diferensiyel operatörlerin özellikleri
9 Lineer diferensiyel operatörün tersi
10 Lineer diferensiyel operatörün tersi
11 Arasınav
12 Green fonksiyonunun hesaplanması
13 Green fonksiyonunun hesaplanması
14 Spektral parametre içeren sınır değer problemleri
15 Spektral parametre içeren sınır değer problemleri
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1322993 Lineer diferensiyel operatörlerin özdeğer ve özfonksiyonları
2 1322994 Koşulmuş fonksiyonlar, eşlenik operatörlerin özdeğer ve öz fonksiyonları arasındaki bağıntılar
3 1322995 Kendine eşlenik lineer diferensiyel operatörlerin özellikleri. lineer diferensiyel operatörün tersi
4 1322996 Green fonksiyonunun hesaplanması
5 1322997 Spektral parametre içeren sınır değer problemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 4
3 3
4 3
5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek