Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sonlu Elemanlar Metodu tanıtılır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Demir, Prof. Dr. V. Suat Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaklaşma metodları ağırlıklı kalıntı,galerkin sonlu elementler metodu, varyasiyonel metod, rayleigh-ritz metodu, rayleigh-ritz sonlu elemanlar metodu); sistemin sayısallaştırılması ve onun uygun matematik modeli ile çözüm metotları; sayısallaştırmada kullanılan sonlu eleman türleri; farklı gerilme durumlarında olan çubuk elemanlar için yaklaşım; rijitlik matrislerinin oluşturulması; sistem geometrisinin analitik ifadesi (topolojisi); sistemin rijitlik ve genelleştirilmiş kuvvet vektörünün şekilllendirilmesi; sınır koşullarının gözönüne alınması; sonlu elemanlar metodunun denklemlerinin çözümü; lokal koordinat sisteminde sonlu elemanlardaki yerdeğiştirmelerin ve iç kuvvetlerin hesaplanması; izoparametrik sonlu elemanlar; üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaklaşma metodları ağırlıklı kalıntı
2 Galerkin sonlu elementler metodu
3 Sistemin sayısallaştırılması ve onun uygun matematik modeli ile çözüm metotları
4 Sayısallaştırmada kullanılan sonlu eleman türleri
5 Farklı gerilme durumlarında olan çubuk elemanlar için yaklaşım
6 Rijitlik matrislerinin oluşturulması
7 Sistem geometrisinin analitik ifadesi (topolojisi)
8 Sistemin rijitlik ve genelleştirilmiş kuvvet vektörünün şekilllendirilmesi
9 Sınır koşullarının gözönüne alınması
10 Sonlu elemanlar metodunun denklemlerinin çözümü
11 Arasınav
12 Lokal koordinat sisteminde sonlu elemanlardaki yer değiştirmelerin ve iç kuvvetlerin hesaplanması
13 İzoparametrik sonlu elemanlar
14 Üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları
15 Üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1323058 Yaklaşma metodları ağırlıklı kalıntı
2 1323059 Galerkin sonlu elementler metodu, varyasiyonel metod, rayleigh-ritz metodu, rayleigh-ritz sonlu elemanlar metodu)
3 1323060 Sistemin sayısallaştırılması ve onun uygun matematik modeli ile çözüm metotları
4 1323061 Sayısallaştırmada kullanılan sonlu eleman türleri; farklı gerilme durumlarında olan çubuk elemanlar için yaklaşım
5 1323062 Rijitlik matrislerinin oluşturulması; sistem geometrisinin analitik ifadesi (topolojisi); sistemin rijitlik ve genelleştirilmiş kuvvet vektörünün şekilllendirilmesi; sınır koşullarının gözönüne alınması; sonlu elemanlar metodunun denklemlerinin çözümü; lokal koordinat sisteminde sonlu elemanlardaki yerdeğiştirmelerin ve iç kuvvetlerin hesaplanması; izoparametrik sonlu elemanlar; üçgen, dörtgen vs. sonlu elemanların uygulama alanları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 2
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek