Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ders için gerekli kavramlar aktarılır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Demir, Prof. Dr. V. Suat Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematik uygulamaları için paket programlar; Sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile analizinin algoritmalarının kurulması ve bilgisayarda gerçekleştirme özellikleri ve uygulamalar; Sistem analizi için bu metotla yapılmış belli programlar ve onların sistem analizinde uygulama özellikleri ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematik uygulamaları için paket programlar
2 Matematik uygulamaları için paket programlar
3 Matematik uygulamaları için paket programlar
4 Matematik uygulamaları için paket programlar
5 Matematik uygulamaları için paket programlar
6 Sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile analizinin algoritmalarının kurulması ve bilgisayarda gerçekleştirme özellikleri ve uygulamalar
7 Sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile analizinin algoritmalarının kurulması ve bilgisayarda gerçekleştirme özellikleri ve uygulamalar
8 Sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile analizinin algoritmalarının kurulması ve bilgisayarda gerçekleştirme özellikleri ve uygulamalar
9 Sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile analizinin algoritmalarının kurulması ve bilgisayarda gerçekleştirme özellikleri ve uygulamalar
10 Sistem analizi için bu metotla yapılmış belli programlar ve onların sistem analizinde uygulama özellikleri ve uygulamaları.
11 Arasınav
12 Sistem analizi için bu metotla yapılmış belli programlar ve onların sistem analizinde uygulama özellikleri ve uygulamaları.
13 Sistem analizi için bu metotla yapılmış belli programlar ve onların sistem analizinde uygulama özellikleri ve uygulamaları.
14 Sistem analizi için bu metotla yapılmış belli programlar ve onların sistem analizinde uygulama özellikleri ve uygulamaları.
15 Sistem analizi için bu metotla yapılmış belli programlar ve onların sistem analizinde uygulama özellikleri ve uygulamaları.
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1322789 Matematik uygulamaları için paket programlar
2 1322790 Sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile analizinin algoritmalarının kurulması ve bilgisayarda gerçekleştirme özellikleri ve uygulamalar
3 1322791 Belli programlar ve onların sistem analizinde uygulama özellikleri ve uygulamaları.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek