Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB102. Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin ilk yardımda temel kavramları öğrenmeleri, modern kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve pratik olarak mankenler üzerinde eğitim yapılarak bilgilerin pekiştirilmesinin sağlanması, alerji-anaflaksi, akut zehirlenme, kafa travması, spor yaralanmaları... vb gibi özel durumlarda ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık ve İlk Yardım Pegem Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi ilk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bunların değerlendirilmesi. Kardiyopulmoner resüsitasyonda temel yaşam desteğinin erişkin ve çocuklarda temel uygulamaları. İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sportif aktiviteler sırasındayaralanmalarda zehirlenmeler zehirli hayvan ısırmalarında tıbbi ilk yardım uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
24 Seminer 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
12 Takım/Grup Çalışması 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 65 1 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık ile ilgili temel kavramlar 1 Sağlık ile ilgili temel kavramlar.pptx
2 Sağlığın korunması: Birincil, İkincil ve Üçüncül Koruma 2 Sağlığın korunması Birincil, İkincil ve Üçüncül Koruma.pptx
3 Sağlığa etki eden etmenler 3 Sağlığa etki eden etmenler.pptx
4 Hastalıkların tanımı 4 Hastalıkların tanımı.pptx
5 Kanın yapısı 5 Kanın yapısı.pptx
6 PRICE protokolü 6 Hastalık ve egzersiz ilişkisi.pptx
6 PRICE protokolü.pptx
7 Hastalık ve egzersiz ilişkisi 7 Hastalık ve egzersiz ilişkisi.pptx
8 Temel yaşam desteği 8 Temel yaşam desteği.pptx
9 VİZE
10 Kanamalarda İlkyardım 10 Kanamalarda İlkyardım.pptx
11 Şok tedavisi 11 Şok tedavisi.pptx
12 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi 12 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi.pptx
13 Kırık, menisküs, çatlaklar 13 Kırık, menisküs, çatlaklar.pptx
14 Kas hasarı 14 Kas hasarı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283896 Her türlü, kaza ve ani hastalık durumunda,kullanılacak acil durum planını, yardım alınabilecek acil yardım servisler ile ilgili bilgileri edinmek.
2 1283893 İnsan vücudunun temel prensiplerini, ilkyardımın temel prensiplerini kavramak
3 1283894 Solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması gibi durumunda yapılması gerekenleri uygulayabilmek.
4 1283892 Solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması gibi durumlarda vucuttaki yapılması gerekenler ile vucudun temel işleyişi arasındaki ilişkileri kavramak ve analiz edebilmek.
5 1283895 İlkyardım gerektiren olay anında tüm çevresel ve içsel etmenlere değerlendirebilmek ve edindiği bilgileri doğru şekilde uyarlayarak uygulamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64369 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 64370 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 64371 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 64372 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 64373 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 64374 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 64375 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 64376 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 69020 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 69021 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 69030 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 69022 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 69026 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 69023 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 69027 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 69024 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 69028 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 69025 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 69029 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3
2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4
3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek