Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Örgüt kavramını ve sosyal sistemleri kavrayabilme, okulda hizmet alanlarıyla ilgili işleri bilme, belli başlı liderlik kavramlarını bilme, okul yöneticisinin sahip olması gereken liderlik davranışlarını sergileyebilme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gül, İ. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Oku Yönetimi, Ankara: Pegem Yayıncılık Wayne, K., H. ve Miskel, C., G. (2012). Eğitim Yönetimi, (Ç. S. Turan), Ankara: Nobel Yayınları özdemir, S. (Ed). (2013). Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem yayınları özden, Y. (Ed (2005). Eğitim ve Okul Yöneticiliği, Anakara: Pegem Yayıncılık Bursalıoğlu, Z. (1991). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara: Pegem A Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgüt ile ilgili temel kavramlar, okul yönetiminde hizmet alanları, liderlik kuramları, okul yöneticisinin sahip olması gereken liderlik davranışları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 4 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Yok Yok
2 OKUL YÖNETİMİNDE HİZMET ALANLARI Yok Yok
3 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI Yok Yok
4 OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK Yok Yok
5 LİDERLİK STİLLERİ Yok Yok
6 DURUMSALLIK LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Yok Yok
7 YENİ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Yok Yok
8 OKUL MÜDÜRÜNÜN LİDERLİK ALANLARI Yok Yok
9 OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖĞRETİMSEL VE ÖRGÜTSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI Yok Yok
10 OKUL MÜDÜRÜNÜN TOPLUMSAL LİDERLİK DAVRANIŞLARI Yok Yok
11 OKUL MÜDÜRÜNÜN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI Yok Yok
12 OKUL MÜDÜRÜNÜN POLİTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI Yok Yok
13 OKUL MÜDÜRÜNÜN KÜLTÜREL LİDERLİK DAVRANIŞLARI Yok Yok
14 ETKİLİ OKUL LİDERLİĞİ Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308328 Örgütle ilgili temel kavramları bilir
2 1308329 Okul yönetiminde hizmet alanlarını bilir
3 1308330 Belli başlı liderlik yaklaşımlarını bilir
4 1308331 Okul yöneticisinin sahip olması gereken liderlik davranışlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70378 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 70379 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 70380 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 70381 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 70382 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 70383 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 70384 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 70385 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 70386 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 70387 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 70388 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 70389 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 70390 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 70391 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 70659 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 70660 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 70661 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 70662 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 70663 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 4 2 1
2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3
3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2
4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek