Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT608 Meslek Etiği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı öğrencilerin etik ve meslek etiği konusunda duyarlılık kazanmalarını sağlamak; çeşitli meslek alanlarının yanında eğitim-öğretim-yönetim ve denetim alanlarını içeren kuramsal ve örnek olaylara dayalı incelemeler yolu ile bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Aslan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Ali Kutlu, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık / Meslek Dizisi Sökmen, A. ve Tarakçıoğlu, S. (2013). Mesleki etik. Ankara: Detay Yayıncılık İnayet Aydın (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegem Yayıncılık İnayet Aydın (2002). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem A Yayınevi İnayet Aydın (2016). Akademik Etik. Ankara: Pegem Yayıncılık Cevizci, A.(2002). Etiğe giriş. İstanbul: Engin Yayıncılık Kuçuradi, I. (1999). Etik. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları Mesleki etikle ilgili yayımlanmış makale ve çalışmalar

Dersin İçeriği

Etik kavramı, meslek kavramı ve özellikleri, meslek etiği kavramı ve işlevleri, etik kod, ilke, kural, standart ve değer kavramları, çeşitli mesleklerde etik ilkeler, eğitim ve öğretim etiği, öğretmenlik etiği, eğitim yöneticisinin etiği, denetimde etik, etik karar verme etik eğitimi, etik davranışın yargılanması ve gerekçelendirme, akademik etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 8 8
8 Rehberli Problem Çözümü 3 2 6
10 Tartışma 14 2 28
14 Gözlem 5 6 30
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 5 50
19 Beyin Fırtınası 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik-Ahlak-Hukuk Kavramları
2 Etik Sistemler
3 Meslek etiği ve Meslek Etiği İlkeleri
4 Etik Değerler, İlkeler, Etik Kodlar
5 Etik Dışı Davranışlar
6 Kamu Etiği
7 Kamu Etiği
8 Kamu Etik Mevzuatı
9 Eğitimde Etik
10 Öğretmenlik Meslek Etiği
11 Eğitim Yönetiminde Etik
12 Denetiminde Etik
13 Akademik Etik
14 Etik karar verme ve Etik eğitimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547901 Mesleki etik kavramını açıklar ve yorumlar.
2 1547902 Eğitim ve öğretim etiğini açıklar ve yorumlar
3 1547903 Çeşitli mesleklere özgü etik kod ve ilkeleri karşılaştırır
4 1547904 Eğitim, yönetim ve denetim etiğinin işlevlerini açıklar
5 1547905 Etik karar verme sürecine ilişkin yorumlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78074 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78075 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78076 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78077 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78078 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78079 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78080 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78081 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78082 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78083 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78084 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78085 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78086 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78087 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78330 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78331 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78332 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78333 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 78334 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3
2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4
3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3
4 4 4 4 3 2 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3
5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek