Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT603 Eğitim Denetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı eğitimde denetim kavram, denetim ve değerlendirme yaklaşımları, temel kavram ve uygulamalar, bilimsel denetim, klinik denetim, sanatsal denetim, sınıf içi gözlem teknikleri, öğretmenin mesleki gelişmesine yardım gibi konularda bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi. Hüseyin ASLAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ağaoğlu, E. (1997). Eğitimde Klinik Denetim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Aydın, İ. (2008) Öğretimde Denetim . Ankara: PEGEM-A Yayıncılık Aydın, M.(2000).Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. Başar, H. ((2000). Eğitim denetçisi. Ankara : Pegem A Yayınevi. Pınardağ, M. (2007). Eğitim ve Denetim. Ankara: TEMSEN Yayınları. Taymaz, H. (2005). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Denetim, eğitimde denetimin yeri ve işlevleri, öğretimde denetim modelleri, denetimin yönetim, program ve öğretim boyutu, bireysel performans denetimi, sınıf içi gözlem teknikleri, çoklu değerlendirme yaklaşımı ve eğitim denetiminde kullanımı, sınıf değerlendirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 28 28
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Denetimin amaç ve ilkeleri
2 Eğitimde denetimin yeri ve işlevleri
3 Denetmenin görev ve rolleri
4 Öğretimde denetim modelleri: Bilimsel denetim ve sanatsal denetim
5 Öğretimde denetim modelleri: Öğretimsel denetim ve klinik denetim
6 Öğretimde denetim modelleri: Gelişimsel denetim ve farklılaştırılmış denetim
7 Denetimin yönetim boyutu
8 Denetimin program boyutu
9 Denetimin öğretim boyutu
10 Bireysel performans denetimi
11 Sınıf içi gözlem teknikleri
12 Çoklu değerlendirme yaklaşımı ve eğitim denetiminde kullanımı
13 Sınıf değerlendirme teknikleri
14 Eğitim Denetiminde Yaşanan Sorunlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546516 1-Türk Eğitim Sisteminde denetimin amaç ve ilkelerini yorumlar.
2 1546517 Eğitimde denetim modellerini birbiriyle karşılaştırır ve uygulama farklılıklarını değerlendirir.
3 1546518 Denetimin boyutlarını açıklar ve yorumlar
4 1546519 Sınıf içi gözlem tekniklerini özelliklerine göre değerlendirir.
5 1546520 Çoklu değerlendirme yaklaşımının işleyişini kavrar.
6 1546521 Eğitim denetiminde yaşanan sorunları inceler ve çözüm önerisi geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78074 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78075 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78076 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78077 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78078 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78079 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78080 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78081 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78082 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78083 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78084 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78085 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78086 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78087 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78330 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78331 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78332 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78333 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 78334 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3
2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4
3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3
4 3 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4
5 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3
6 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek