Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT606 Eğitim Hukuku 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Eğitim hukukuna yönelik kavramları bilme ve bunları yerinde kullanma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim Gül

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozkurt, E. (2000). Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Gözler, K. (1998). Hukuka Giriş. Bursa. Gözüböyük, A.Ş. (1999). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara Gül, İ. (2018). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık MEB. http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel hukuk bilgileri, eğitim hukukunun kaynakları, disiplin ve soruşturmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukta temel kavramlar
2 Hukukun asli kaynakları
3 Hukukun yardımcı kaynakları
4 Hukuk devletinin özellikleri
5 Eğitim hukukuna giriş
6 Eğitim hukukunda yasal metinler
7 Eğitim hukukunun temelleri
8 MEB teşkilat yapısı
9 Ara sınav
10 Disiplin kavramı
11 Disiplin soruşturma süreci
12 Disiplin soruşturmalarında özel durumlar
13 Disiplin soruşturmalarında tekerrür
14 4483 sayılı yasaya göre memur soruşturmaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308344 Hukukun temel kavramlarını bilme
2 1308345 Eğitim ile ilgili temel yasaları bilme
3 1308346 Disiplinle ilgili belli başlı işlemleri kavrama
4 1308347 Soruşturma sürecini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70378 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 70379 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 70380 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 70381 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 70382 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 70383 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 70384 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 70385 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 70386 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 70387 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 70388 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 70389 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 70390 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 70391 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 70659 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 70660 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 70661 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 70662 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 70663 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2
2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3
3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3
4 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek