Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı eğitim ekonomisi ve planlaması konusunda öğrencilerin bilinçlenmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Gündüz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, S., Ceylan, H. H. ve Köse, B. (2012). Entelektüel Sermaye Ve Eğitim Kurumlarında Tüketici Odaklı Yaklaşım. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4 (3), 11-20. Büyükkaragöz, S., Muşta M., Yılmaz H. ve Pilten H. (1998). Ögretmenlik Meslegine Giris. Mikro Yayınları, Konya. Demirtaş, H. ve Güneş,H. (2002). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü. Anı Yayıncılık, Ankara. Ertürk, S. (1991). Eğitimde Program Geliştirme. Meteksen A.Ş. Ankara. Gümüş, E. ve Şişman M. (2012). Eğitim Ekonomisi ve Planlaması. Ankara:Pegem Akademi Yayınları. Karakütük, K. (2004). Eğitimin Ekonomik Temelleri. Sönmez, V.(Ed.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Anı Yayıncılık, Ankara. Kavak, Y. ve B. Burgaz (Çev.).(1994). Eğitim Ekonomisi: Seçilmiş Yazılar. Ankara: Pegem Yayınları. Oğuzkan, F. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Tural, N. (2002). Eğitim Finansmanı, Anı Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim ekonomisi ve eğitim planlaması konusunda temel bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 15 4 60
2 Final Sınavı 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim Ekonomisi
2 İnsan Sermayesi Kuramı
3 Eğitimin Dışasllıkları
4 Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı
5 Eğitim ve Ekonomik Büyüme
6 İnsan Kaynaklarını Geliştirme
7 Eğitim Finasmanı
8 İnsan Kaynaklarını Geliştirme Sorunları
9 Ara Sınav
10 Planlamanın Hukuksal Dayanakları
11 Eğitim Planlaması Teknikleri
12 Eğitim Planlaması Modelleri
13 İnsan Gücü Planlaması
14 Eğitim Planlaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1257767 Eğitim Ekonomisini tanımlar
2 1257768 Eğitim planlamasının ne işe yaradığını bilir.
3 1257769 Eğitim planlaması türleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70378 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 70379 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 70380 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 70381 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 70382 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 70383 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 70384 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 70385 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 70386 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 70387 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 70388 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 70389 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 70390 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 70391 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 70659 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 70660 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 70661 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 70662 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 70663 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.