Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 1 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78074 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78075 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78076 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78077 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78078 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78079 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78080 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78081 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78082 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78083 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78084 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78085 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78086 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78087 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78330 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78331 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78332 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78333 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 78334 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.