Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM309 Hemşirelikte Öğretim 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Hemşirelikte Öğretim dersi ile hemşirelik bilimindeki bilgi kaynaklarını kullanarak, yetişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda sağlıklı/hasta birey/aile ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda eğitim programları planlama, yürütme ve değerlendirme yapma ve uygulama alanındaki tüm sağlık ekip üyelerine yönelik hizmet içi eğitim programları yürütme becerisi ve tutumunu kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğ.Üye Nihal ÜNALDI BAYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Esra TURAL BÜYÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Üç sınıfın derslerini başarı ile tamamlamak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hacıoğlu,N. (2019). Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim, 4. Baskı, Nobel Kitabevleri Senemoğlu, Nuray. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (25. baskı). Anı Yayıncılık Ocak, M.A. (Ed.). (2015). Öğretim Tasarımı, 2. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık Atılgan, H. (Ed). (2018).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 11. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık. Sönmez, V., Alacapınar, F.G. (2015). Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara, Anı Yayıncılık. 6. Sönmez, V. (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri, 9. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık. Gaberson B.K., Oermann M.H., Shellenbarger, T. (2016). Çev. Funda Karataş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin, Hemşirelikte Klinik Öğretim Stratejileri, Nobel Yayıncılık Oermann, M.H. (2015). Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Rolü, Çev. Sümeyye Arslan, Nevin Kuzu Kurban, Ankara, Anı Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramları,sağlık hizmetlerinde hemşirenin eğitimci rolünü, öğrenme alanlarını, öğrenme kuramlarını, eğitim ve öğretim kuramlarını, eğitimde pedagojik ve andragojik yaklaşımı, yetişkin eğitiminin özelliklerini, eğitim programının nasıl geliştirilebileceğini, eğitimde kullanılan iletişim tekniklerini, öğrenmeyi etkileyen temel faktörleri, uygun öğrenme ortamının özelliklerini, eğitimde kullanılan araç gereçleri ve eğitimdeki önemini, hizmet içi eğitimi, etkili sunum tekniklerinin neler olduğunu, eğitim ve öğretimde etik değerleri içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hemşirenin eğitimci rolü 1. Hafta-Öğretim- Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
1. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
2 Hemşirelik Eğitimi 2. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
2. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
3 Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar 3. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
3. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
4 Öğrenme Alanları 4. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
4. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
5 Öğrenme Kuramları 5. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
5. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
6 Eğitimde Pedagoji ve andragojik Yaklaşım Yetişkin Eğitimi 6. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
6. hafta-Öğretim2-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
6. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
6. hafta-Öğretim2-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
7 Eğitimde İletişim Tekniklerini Kullanma 7. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
7. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
8 Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler 8. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
8. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
9 Ara Sınav
10 Öğrenme Ortamı Eğitim Teknolojileri ve Etkili Sunum Teknikleri 10. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
10. Hafta-Öğretim2-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
10. Hafta-Öğretim3-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
10. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
10. Hafta-Öğretim2-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
10. Hafta-Öğretim3-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
11 Eğitimde program geliştirme 11. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
11. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
12 Hizmet içi eğitim, Oryantasyon eğitimi 12. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
12. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
13 Sağlık eğitimi 13. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
13. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf
14 Eğitim ve Öğretimde Etik 14. Hafta-Öğretim-Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK.pdf
14. Hafta-Öğretim-Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292927 Eğitim, öğrenme- öğretme sürecinin ögelerini kavrayarak aralarında ilişki kurar.
2 1292928 Öğrenme kuram ve yaklaşımlarını bilir ve bunları eğitimle ilgili uygulamalarında kullanır.
3 1292929 Hasta, sağlam birey/aile, toplum ve hemşirelerin eğitim gereksinimlerinin giderilmesindeki eğitim hemşiresinin rolünün önemini bilir.
4 1292930 Sağlık eğitimi, hasta/ailesi eğitimi, hizmet içi eğitim gibi alanlarda hemşirenin eğitimci rolünü yaşam boyu öğrenmeyi de benimseyerek etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirir.
5 1292931 Eğitim etkinliklerini uygun ortam, yöntem, sunum teknikleri, materyal, değerlendirme yöntemini içeren bir eğitim programı dahilinde gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 4 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 4 3 2
3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4
4 3 3 4 3 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5
5 4 5 3 4 3 2 2 2 2 5 5 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek