Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY720 Spor Hukuku 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Spor hukukunun önemli prensiplerini, yasaları, ulusal ve uluslararası hukuki yönetmelikleri değerlendirebilecek becerileri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Üçışık, F. Spor Hukuku, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2017. -Erkiner, K. Spor Hukuku Tezleri, İstanbul 2007. -Erkiner, K. CAS Mevzuatı, Nobel Yayınevi, Ankara,2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor hukukunun tanımı, Türkiye ve dünyadaki spor hukuku işleyişi, ulusal ve uluslararası tahkim kurullarının oluşumu ve işleyişi, Bosmann kararları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun, Lex Sportiva kavramı, Türkiye'de kulüplerin borçlanmasında hukuk sisteminin rolü, spor sponsorluğu, spor federasyonlarının organları, görev ve yetkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 3 10 1
29 Bireysel Çalışma 12 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 4 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor hukukuna giriş
2 Türk spor tahkim mahkemesinn yapısı, GSGM ve TFF bünyesindeki tahkimlerin karşılaştırılması
3 Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın yapısı ve işleyişi
4 Bosmann kararı ve sonuçları
5 Türkiye'de kulüplerin borçlanmasında hukuk sisteminin rolü
6 Spor federasyonlarının organları, görev ve yetkileri
7 Sporda Şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair düzenlemeler
8 Vize sınavı
9 Sporda fair play ilkesi ve spor disiplini
10 Doping kontrolü ve hukuki sonuçları
11 Profesyonel sporcu sözleşmeleri
12 Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan Mediasyon (Arabuluculuk) kavramı
13 Lex Sportiva kavramı ve spor tahkim mahkemesinin bu kavramın gelişimine olan katkısı
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294231 Spor Hukuku ile ilgili temel bilgileri analiz eder.
2 1294232 Spor hukukunun teorik ve pratik bilgilerini karşılaştırabilir.
3 1294233 Spor hukukuna ilişkin yargı kararlarını ve bilimsel görüşleri değerlendirebilir.
4 1294234 Spor hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olurlar.
5 1294235 Spor hukuku ile diğer prensipleri karşılaştırabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68932 Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68933 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68934 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68935 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68936 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68937 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68938 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68939 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68940 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 3
4 4 4 5 5 5
5 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek