Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY602 Spor Yönetimi ve Organizasyonu 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere spor yönetiminin önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor organizasyonlarında uygulayabilmelerini sağlayacak yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P. (2007). Managing Sport Organizations, Elsevier, Burlington. Miller L.K. (1997). Sport Business Management. Aspen Publication, Maryland. 3. Parkhouse B. (2001). The Management of Sport. McGraw Hill Pub.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı, teorileri ve süreçlerinin spor yönetimi açısından değerlendirilmesi, spor yönetiminin örgütlenmesine esas olan ayrımlar, spor örgütlenme modelleri, spor organizasyonların planlanması, düzenlenmesi ve yönetimine ilişkin temel ilkelerin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
5 Derse Katılım 3 0 1
29 Bireysel Çalışma 12 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 0 1
54 Ev Ödevi 4 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sporu Yönetmek
2 Spor Endüstrisi Çevresi
3 Spor Yaratıcı Problem Çözme Ve Karar Verme
4 Spor Organizasyonlarında Stratejik Bakış Açısı
5 Sporda Değişim Yönetimi
6 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi
7 Spor Organizasyonlarında Davranış
8 Ara sınav
9 Sporda İletişim
10 Sporda Motivasyon
11 Sporda Liderlik
12 Sporda Kalite ve Verimlilik Kontrolü
13 Sporda Kalite ve Verimlilik Kontrolü
14 Sporda Kalite ve Verimlilik Kontrolü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263392 Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre unsurlarını açıklayabilir.
2 1263393 Hedefleri gerçekleştirmek, problem çözmek ve karar almanın birbirleriyle ilişkisini açıklayabilir.
3 1263394 Spor ile ilişkili ekonomik unsurları bilir.
4 1263395 Spor endüstrisi içerisinde etkin organizasyonlar tasarlayabilir.
5 1263396 Spor organizasyonları yönetim uygulamalarında stratejik bakış açısını anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68923 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68924 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68925 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68926 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68927 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68928 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68929 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68931 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68930 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek