Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY626 Spor İşletmeciliği 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Spor işletmeciliği konularının aktarılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletme, yönetim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 32 4 128

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme hakkında genel kavramlar İşletme Bilimine Giriş (İstanbul Kültür Üniversitesi).ppt
2 İşletmelerin sınıflandırılması sporeğitimiverenkurumyapı.pdf
3 şletme türleri ve hukuki yapı İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi).ppt
4 İşletme ve çevresi sporun ekonomik boyutu.pdf
5 İşletmelerin kuruluş çalışmaları Türkiye'de spor sektörü stretejilerinin geliştirilmesi.pdf
6 İşletme fonksiyonları hakkında genel bilgiler Türkiyedesporsektörüstratejileri.pdf
7 Ara sınav
8 Yöneltme, koordinasyon ve kontrol faaliyetleri sporkulupleri.pdf
9 Muhasebe-finansman fonksiyonu Futbol_Ekonomisiveborsa.pdf
Futbolmaçlarıne etkieden.pdf
10 Pazarlama fonksiyonu Futbolun-YasalEvrimi-ve-Son-Gelismeler.pdf
11 İnsan kaynakları fonksiyonu sporkulupleri.pdf
12 Örgütleme, örgütleme süreci ve türleri özelsportesistalimat.pdf
13 Üretim fonksiyonu Okulklupailekoordinasyon.ppt
14 Halkla ilişkiler fonksiyonu iyileştirme takım eğitim sunusu.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509495 İşletme kavramını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76655 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76656 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76657 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76658 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76659 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76660 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76661 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 76663 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 76662 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek