Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB772 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Temel İslam Bilimleri alanıyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve tercüme yönetimi kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Orta düzey Arapça dilbilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klasik ve Modern Arapça Edebi Metinler, Editör Ahmet YÜKSEL, İFAV, İstanbul 2018. Facru'l-İslam, Ahmed Emin, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2019 Yevmü'l-İslam, Ahmed Emin, Mektebetü'l-Asriyye, Beyruy 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kelam, tefsir, hukuk, tasavvuf, belagat, mezhepler tarihi, hadis alanıyla ilgili örnek metin analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim
2 Kıraat
3 Örnek tefsir metni incelemesi
4 Örnek hadis metni incelemesi
5 Örnek kelam metni incelemesi
6 Örnek tasavvuf metni incelemesi
7 Arap dilbilgisi metin tetkiki
8 Örnek fıkıh metni incelemesi
9 Arasınav
10 Örnek İslam Tarihi metin incelemesi
11 genel
12 Edebiyat
13 Edebiyat
14 Fıkıh Usulü örnek metin tetkiki
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546576 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
2 1546577 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
3 1546578 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma
4 1546579 Temel İslam bilimlerine dair temel metinleri okuma ve anlamak için gerekli bilgi ve tecrübe edinimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 5 4 3 4 3 3 4 4 3
2 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 3 3
3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5
4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek