Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB688 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini bilmesini ve etkili bir şekilde kullanması sağlamak, etik ihlalleri hakkında farkındalık oluşturmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Özüdoğru

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robert A. day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır? Tübitak, Ankara, 1996. Tez Nasıl Yazılır - Umberto Eco, Can yayınları, 2019 Bilimsel çalışma yöntemleri: lisans, yüksek lisans, doçentlik tezleri nasıl yazılır?. / Matthias Karmasin, Rainer Ribing ; çeviren ve yayına hazırlayan Gökhan Yücel. Tez nasıl yazılır. / Rowena Murray ; çeviren Şakir Çıngır. -- Ankara : Anı Yayıncılık, 2014 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri / Aysel Aziz . -- 6. bs. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2011. OMÜ, Tez yazım kılavuzu http://sosbilens.omu.edu.tr/tr/oegrenci-isleri/tez-yazim-islemleri İsnad Atıf sistemi https://www.isnadsistemi.org/section/isnad2/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir araştırma yazısının başından sonuna kadarki süreçlerinin pratik olarak gösterilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler 0. ders tanıtımı.doc
2 • Akademik Yazın Türleri I • Makale, Kitap Tanıtımı, Bildiri Özellikleri
3 • Akademik Yazın Türleri II • Tez, Kitap Özellikleri Konu Türleri
4 • Akademik Araştırmada Süreç • Konu Tespiti, Literatür Taraması • Kaynaklara Ulaşım • Türkçe, Arapça, İngilizce, Yazma
5 • Yöntem ve Araştırma • Programlar
6 • Okuma, Fişleme ve Tasnif • Word, Onenote, Evernote Kullanımı
7 • Yazım Kuralları • Tez Yazım Kılavuzu (OMÜ) • İsnad Atıf Sistemi
8 • Dipnot ve Kaynakça Yönetimi • Zotero, Endnote, Mendeley, Citavi
9 VİZE SINAVI
10 • Araştırmada Karşılaşılan Sorunlar • Zaman, Takvim, Asıl Konu vs
11 • Taslak Oluşturma, Metin Yazımı • Tez, Özgünlük, Bütünlük
12 • Etik Kuralları • İntihal
13 • Etik Kuralları • Alıntı Şekilleri, Yayın Kuralları
14 • Değerlendirme
15 FİNAL SINAVI
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538571 Araştırma yöntemleri hakkında fikir sahibi olur.
2 1538572 Araştırma yaparken kullanacağı yöntemleri bilir ve uygular
3 1538570 Dinpot, kaynakça kullanımını öğrenir.
4 1538573 Etik ve intihal türlerini bilir ve uygulmasını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 3
2 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 5 3
3 3 2 3 3 4 3 2 3 5 4 5 4
4 2 4 5 5 5 3 3 2 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek