Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MTB619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerinin neler olduğu, nasıl planlandıkları ve yürütüldüklerinin yanı sıra etik kavramı, etik ile ahlak, hukuk ve sosyal sorumluluk kavramları arasındaki ilişki ve bilimsel araştırmaların planlanması ve yürütülmesinde etiğin önemi konularında bilgi aktarımı amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Temel Epidemiyoloji, Prof. Dr.Sabahat Güven Tezcan, Hipokrat Kitabevi, 2017, Ankara. 2. Klinik Araştırmalar Kitabı-2010 (Genişletilmiş ve Güncellenmiş Baskı), Ed. Prof.Dr. Hamdi Akan, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2010, Ankara 3. Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Prof.Dr. Nesrin Çobanoğlu, Eflatun Kitabevi, 2009, Ankara. 4.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmaların sınıflandırılması, araştırma tiplerinin özellikleri, araştırma planlanması, etik ve etikle ilişkili kavram, araştırma etiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma Tanımı ve Bilimsel Araştırmaların Sınıflandırılması
2 Tanımlayıcı Araştırmalar
3 Vaka-Kontrol Araştırmaları
4 Kesitsel Araştırmalar
5 Kohort Araştırmaları
6 Müdahale Araştırmaları
7 Metodolojik Araştırmalar
8 VİZE
9 Bilimsel Araştırma Planlaması
10 Anket Yöntemi ve Örnekleme
11 Etik, Tıp Etiği ve Meslek Etiği
12 Tıpta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
13 Araştırma Etik Kurulları
14 Kısıtlılar ve Özel gruplarda Klinik Araştırma Etiği
15 Biyoetik Açısından Hayvan Deneyleri
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287626 Bilimsel araştırmaları sınıflandırabilmeli
2 1287627 Bilimsel araştırma tiplerini tanımlayıp özelliklerini sıralayabilmeli
3 1287628 Bilimsel araştırma planlama basamaklarını sıralayabilmeli
4 1287629 Bilimsel araştırma planlayabilmeli
5 1287630 Etik kavramını tanımlayabilmeli
6 1287631 Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeleri söyleyebilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama