Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103036162010 Süt Endüstrisinde Organizasyon* 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Süt Endüstrisinde tesis kurulumu sırasında dikkat edilecek konular ve tesis kurulduktan sonra işletme kavramı, çalışanlar, motivasyon ve ekip çalışması konusunda bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Temiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wessinger, L. 1982. (Çeviren: Yetişmeyen, A. 1998). Süt fabrikalarında teorik ve pratik hesaplamalar. Verlag Th.Mann KG.Gelsenkirchen-Buer. ISBN:3-87875-008-0. 103 Sayfa. 2. Aşıkoğlu, R. 1995. Yatırım ve proje değerlemesi (Fasikül 2, Editör: Semih Büker). T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 827. 3. Büker, S., Aşıkoğlu, R. 1995. Yatırım ve proje değerlemesi (Fasikül 1, Editör: Semih Büker). T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 827

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin ilk bölümünde süt Tesisi kurulumunda ön mühendislik çalışması, fizibilite raporu hazırlanmasında dikkat edilecek konular, projenin ekonomik değerlendirilmesi ele alınacaktır. İkinci bölümünde işletmede organizasyon, mühendis - işletmeci – yönetici kavramları, işletmelerde organizasyon şemaları, bireylerde karar alma ve yaratıcılık özellikleri işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 10 140
23 Proje Sunma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, süt endüstrisinin önemi
2 Süt tesisi projesi hazırlıkları
3 Ön mühendislik çalışması
4 Fizibilite raporu hazırlama - 1
5 Fizibilite raporu hazırlama - 2
6 Projenin ekonomik değerlendirilmesi
7 Projeye ilişkin hesaplamalar
8 Ara sınav
9 İşletmelerde organizasyon
10 Mühendis –işletmeci – yönetici kavramları
11 İşletme yönetiminde modeller - 1
12 İşletmede karar alma
13 İşletmelerde bireylerin yaratıcılık özellikleri
14 İşletmelerde performans
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1092783 Süt ve ürünleri sanayinde fabrika kuruluşu, yeni ürün planlama, yatırımı genişletmeye kadar proje hazırlama ve organizasyonu sağlama
2 1092784 Organizasyon ve denetim planlarını çıkartabilme
3 1092785 Süt sektörüne sadece teknik olarak değil, ekonomik olarak da bakabilme
4 1092786 Organizasyonu sağlamak, denetim ve kontrolü geliştirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66968 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 66969 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 68481 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 68482 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 68483 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3 5 5
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek