Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMP618 Enzimler Kimyası 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrenciler ; 1. Enzimlerin tanımı, sınıflandırılmaları, özellikleri, yapısı, kinetiği hakkında bilgi sahibi olmak, 2. Gıda endüstrisinde enzimlerin kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak, 3. Sabit enzim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, 4. Gıda mühendisliği eğitiminde enzimle ilgili diğer derslerdeki ihtiyacı gidermek konularını kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Fehmi YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Whitaker, J. Voragen, A.G.J., and Wong, D.W.S. 2003. Handbook of Food Enzymology. Marcel Dekker, Inc., New York. USA. 2. Whitaker, J.R. 1994. Principle of Enzymology for the Food Sciences. Marcel Dekker Inc., New York. USA 3. Whitehurst, R.J. and Oort, M.V. 2010. Enzymes in Food Technology. Wiley-Blackwell, Iowa, USA. 4. Parkin, K.L. 2008. Enzymes. In Fennema's Food Chemistry. CRC Press. New York, USA 5. Eskin, N.A.M. 1990. Biochemistry of Foods. Academic Press, Inc., New York, USA 6. Temiz, A. 2005. Enzimler. Gıda Kimyası. Saldamlı İlbilge (Ed). Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 7. Enzim Kimyası Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Enzimlerin Sınıflandırılması, Enzimlerin Özellikleri, Enzimlerin Yapısı, Enzim Kinetiği Gıda Endüstrisinde Enzimler, İmmobolize Enzimler,.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 4 52
34 Okuma 15 2 30
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Enzimlerin Sınıflandırılması
2 Enzimlerin Özellikleri, Enzim Substrat Bağlanma Modelleri, Enzimin Kataliz Hızına Etki Eden Faktörler,
3 Enzimlerin Yapısı
4 Enzim Kinetiği
5 Enzim Aktivitesinin İnhibisyonu. Enzim Aktivitesinin Düzenlenmesi
6 Enzimatik Esmerleşme
7 Gıda Endüstrisindeki Enzimler , Karbohidrazlar,
8 Gıda Endüstrisindeki Enzimler: Proteazlar
9 Arasınav
10 Gıda Endüstrisindeki Enzimler: Esterazlar
11 Gıda Endüstrisindeki Enzimler: Oksidoredüktazlar
12 Gıda Endüstrisindeki Enzimler: Çeşitli enzimler
13 İmmobolize Enzimler
14 Sonuç ve değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499916 Gıda müdendisliği eğitiminde temel bilgi birikimine katkı sağlamak
2 1499917 Toplu veya bireysel verilen bir görevi başarılı bir şekilde tamamlayabilmek
3 1499918 Mezun olduktan sonra gıda endüstrisinde bu alanda çalışma güveni kazanabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74700 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 74701 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 76213 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 76214 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 76215 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek