Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB629 Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu* 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Mikrobiyolojik kalite kontrolünün önemi ve amacı hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M., 2018. Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu.Ders Notu Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi. Adnan Ünlütürk ve Fulya Turantaş. Meta Basım. 2002. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Editör: A.Kadir Halkman. Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. 2005. Gıdaların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü. Mehmet Karapınar. Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksek Okulu Yayın No:6. 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojik kalite kontrolünün önemi ve amacı. Mikrobiyolojik analizler için örnek alınması ve örneklerin analize hazırlanması, gıdaların mikrobiyolojik kontrolleri, gıdaları bozan mikroorganizmalar, indikatör organizmalar ve insan sağlığına zarar veren organizmalar,mikrobiyel popülasyona göre gıdaların sterilizasyon yönteminin ve derecesinin belirlenmesi, sterilizasyon etkinliğinin kontrolü, mikrobiyel analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, gıda standartlarının hazırlanmasında mikrobiyolojik kriterler, mikrobiyolojik standartlar ve irdelenmeleri, gıdaların mikrobiyolojik analizleri, bakteri izolasyon ve identifikasyonu. Çeşitli gıdaların (kırmızı et ve ürünleri, balık ve diğer su ürünleri, hazır kuru çorbalar, baharatlar, süt ve ürünleri, tahıl ve ürünleri, meyve ve sebze ürünleri, konserveler) mikrobiyolojik kontrolü, çeşitli ülkelere ait mikrobiyolojik standartlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 8 16
8 Rehberli Problem Çözümü 2 8 16
10 Tartışma 2 5 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 3 5 15
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Okuma ve bilgi aktarımı 1. Giriş.pdf
2 Mikrobiyolojik kalite kontrolünün önemi ve amacı Okuma ve bilgi aktarımı 2. Mikrobiyolojik kalite kontrolünün önemi ve amacı.pdf
3 Mikrobiyolojik analizler için örnek alınması ve örneklerin analize hazırlanması Okuma ve bilgi aktarımı 3. Mikrobiyolojik analizler için örnek alınması ve örneklerin analize hazırlanması.pdf
4 Gıdaları bozan mikroorganizmalar, indikatör organizmalar ve insan sağlığına zarar veren organizmalar Okuma ve bilgi aktarımı 4. Gıdaları bozan mikroorganizmalar, indikatör organizmalar ve insan sağlığına zarar veren organizmalar.pdf
5 Mikrobiyolojik popülasyona göre gıdaların sterilizasyon yönteminin ve derecesinin belirlenmesi Okuma ve bilgi aktarımı 5. Mikrobiyolojik popülasyona göre gıdaların sterilizasyon yönteminin ve derecesinin belirlenmesi.pdf
6 Sterilizasyon etkinliğinin kontrolü Okuma ve bilgi aktarımı 6. Sterilizasyon etkinliğinin kontrolü.pdf
7 Mikrobiyolojik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Okuma ve bilgi aktarımı 7. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.pdf
8 Gıda standartlarının hazırlanmasında mikrobiyolojik kriterler Okuma ve bilgi aktarımı 8. Gıda standartlarının hazırlanmasında mikrobiyolojik kriterler.pdf
9 Ara sınav
10 Mikrobiyolojik standartlar ve irdelenmeleri Okuma ve bilgi aktarımı 10. Mikrobiyolojik standartlar ve irdelenmeleri.pdf
11 Bakteri izolasyon ve identifikasyonu Okuma ve bilgi aktarımı 11. Bakteri izolasyon ve identifikasyonu.pdf
12 Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kontrolü (kırmızı et ve ürünleri, balık ve diğer su ürünleri) Okuma ve bilgi aktarımı 12. Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kontrolü (kırmızı et ve ürünleri, balık ve diğer su ürünleri).pdf
13 Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kontrolü (hazır kuru çorbalar, baharatlar, süt ve ürünleri) Okuma ve bilgi aktarımı 13. Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kontrolü (hazır kuru çorbalar, baharatlar, süt ve ürünleri).pdf
14 Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kontrolü (tahıl ve ürünleri, meyve ve sebze ürünleri, konserveler) Okuma ve bilgi aktarımı 14. Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kontrolü (tahıl ve ürünleri, meyve ve sebze ürünleri, konserveler).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485740 Gıdalardan mikrobiyel örnek alma tekniklerini açıklamak
2 1485741 Gıdalarda mikrobiyel analizler yapmak
3 1485742 Gıdaların mikrobiyolojik kalitelerinin kontrolünde kullanılan metotları açıklamak
4 1485743 Hijyen, sanitasyon ve dezenfeksiyon kuralları, CIP ve COP metotlarını açıklamak
5 1485744 Gıda kaynaklı mikrobiyel hastalıkları ve kontrol metotlarını açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74700 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 74701 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 76213 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 76214 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 76215 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 4 3 4
2 3 2 4 3 5
3 2 1 4 3 5
4 2 1 4 4 5
5 3 2 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek