Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103036412010 Kalite Yönetim Sistemleri* 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kalitenin tarihi, Kalite yönetimi, Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Standartları hakkında bilgiler sunmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Fehmi YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halis, M. 2016. Toplam Kalite Yönetimi. Seçkin Yayınları 2. Şimşek, M. 2007. Toplam Kalite Yönetimi. Alfa Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kalitenin tarihi, kaliteye geçiş, kalite kavramının gelişimi, toplam kalite yönetimi, TKY ve Geleneksel kalite yönetimi, TKY uygulamaları, Kalite ödülleri, TKY engelleri, TKY nin Gerekleri, TKY nin Araç ve Teknikleri, ISO 9000 standartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 4 60
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Kalitenin tarihi 2. Kaliteye geçiş 3. Kalitenin kavramsal gelişimi 4. Toplam Kalite Yönetiminin doğuşu 5. TKY ve Geleneksel Kalite İlişkisi 6. TKY Uygulamaları ve Kalite Öncüleri 7. Kalite Ödülleri 8. Kalite Yönetimim Engelleri 9. Arasınav 10. TKYnin Başarısı 11. TKYnin Gerekleri 12. TKYnin araç ve gereçleri 13. İSO 9000 standartları (I) 14. İSO standartları (II)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288760 1. Geleneksel kalite yönetimi ile TKY arasındaki ilişkiyi kavrayabilme 2. TKYnin teorik bilgilerini öğrenerek uygulayabilecek konuma gelmek 3. ISO 9000 kalite standartları hakkında yeterli bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66968 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 66969 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 68481 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 68482 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 68483 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek