Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa EVREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M. 2017. Araştırma ve Yayın Etiği, Ders Notu Al, H., 2007. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazım Kuralları. Avcı Ofset, İstanbul, 250 s. İnci, O., 2008. Bilimsel Araştırma Yayın ve Tıp Etiği.Türk üroloji Derneği, İstanbul, 140 s. Karasar, N. 2016. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Nobel Yayın Dağıtım, 30. Baskı, Ankara, 343 s. Seyitoğlu, H. 1995. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Gizem Yayınları, İstanbul, 228 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik nedir, bilim ve etik ilişkisi, bilim etiğinde temel ilkeler, bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar, bilimsel yayın süreciyle ilgili etik kurallar, bilimde etik dışı davranışlar, bilimde etik dışı davranışların nedenleri, bilimde etik dışı davranışları önleme yolları, bilim etiği ve araştırmacı, bilim etiğiyle ilgili araştırmalar, Genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 8 16
8 Rehberli Problem Çözümü 2 8 16
10 Tartışma 2 5 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 3 5 15
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri Okuma ve bilgi aktarımı
2 Bilimsel araştırma yöntemleri (Nitel ve Nicel Araştırmalar) Okuma ve bilgi aktarımı
3 Bilimsel araştırmada kullanılan ölçme araçları Okuma ve bilgi aktarımı
4 Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri Okuma ve bilgi aktarımı
5 Araştırma problemi ve hipotezlerin belirlenmesi Okuma ve bilgi aktarımı
6 Etik ve meslek kavramı, Etik kuramları Okuma ve bilgi aktarımı
7 Bilimde etik dışı davranışlar ve nedenleri, Bilimde etik dışı davranışları önleme yolları Okuma ve bilgi aktarımı
8 Araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri Okuma ve bilgi aktarımı
9 Ara sınav
10 Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri Okuma ve bilgi aktarımı
11 Yayın etiği ve temel ilkeleri Okuma ve bilgi aktarımı
12 Yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri Okuma ve bilgi aktarımı
13 Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması Okuma ve bilgi aktarımı
14 Bilim etiğiyle ilgili araştırmalar Okuma ve bilgi aktarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279939 Bilimsel araştırma tekniklerini anlayabilmek
2 1279940 Bilim ve teknolojiye ilişkin belirli durumların etik yönlerini anlamak ve analiz edebilmek
3 1279941 Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilmek ve etik kurallarına uygun biçimde yapabilmek
4 1279942 Öğrenci, kavramsal ve kuramsal bilgileri çeşitli alanlardan elde edilen bilim etiği yöntemine göre analiz eder ve sentezler
5 1279943 Etik kuramlarını, bilimsel araştırma ve yayın etiğini ve mesleki etik kavramını tüm yönleri ile kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66968 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 66969 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 68481 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 68482 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 68483 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 4 4
2 1 1 3 3 4
3 3 2 3 4 5
4 2 2 2 4 4
5 3 1 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek