Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103036282011 Gıda Mikoloji ve Mikrotoksikolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı mikoloji, mikotoksinler ve gıda endüstrisindeki önemleri hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmaktır. Küf gelişimi ve mikotoksin üretimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sağlamaktır. Mikotoksin kontrol ve inaktivasyon yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.H. Çon “Mikoloji ve Mikotoksikoloji Ders Notları“ Dijital Formda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak. Gıda Müh. Böl. Dilek Heperkan, Gıdalarda Mikotoksinler, SİDAS Medya İsmet Şahin ve Doç.Dr. Mihriban Korukluoğlu. Küf - Gıda – İnsan, Vipaş Sabri Sümer. Genel Mikoloji, Nobel Yayın Dağıtım J. W. Bennett and Paul A. Lemke “Food Mycology, A Multifaceted Approach to Fungi and Food” CRC Press Taylor ve Francis Group, Boca Raton, FL USA (2007) Zhiqiang An “Handbook of Industrial Mycology” Marcel Dekker New York, New York NY USA (2005) A.D. Hocking, J.I. Pitt, R.A. Samson, U. Thrane “Advances in Food Mycology” Springer New York, NY USA (2006) Rivka Barkai-Golan and Nachman Paster “Mycotoxins in Fruits and Vegetables” Elsevier San Diego, CA USA (2008)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikotoksin oluşturan önemli küf cinsleri, Önemli mikotoksinler, Mikotoksinlerin canlılar üzerinde etkileri, İnsanda mikotoksikozis, Küf gelişimi ve mikotoksin oluşumuna etki eden faktörler, Gıda işleme metotlarının mikotoksinlere etkisi, Mikotoksinlerin kontrolü ve inaktivasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, mikolojinin tarihçesi ve önemi
2 Funguslarin hücre yapısı ve morfolojisi
3 Mikotoksin oluşturan önemli küf cinsleri
4 Önemli mikotoksinler (Aflatoksin)
5 Önemli mikotoksinler (Okratoksin)
6 Önemli mikotoksinler (Patulin)
7 Önemli mikotoksinler (Fusarium toksinleri)
8 Mikotoksinlerin canlılar üzerinde etkileri
9 İnsanda mikotoksikozis
10 Küf gelişimi ve mikotoksin oluşumuna etki eden faktörler I
11 Yazılı Vize Sınavı
12 Küf gelişimi ve mikotoksin oluşumuna etki eden faktörler II
13 Gıda işleme metotlarının mikotoksinlere etkisi
14 Mikotoksinlerin kontrolü ve inaktivasyonu (fiziksel ve kimyasal)
15 Mikotoksinlerin kontrolü ve inaktivasyonu (biyolojik)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287124 Mikotoksin oluşturan önemli küf cinsleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1287125 Gıda endüstrisindeki önemli mikotoksinler hakkında öğrencileri bilgi sahibi olmak
3 1287126 Küf gelişimi ve mikotoksin üretimini etkileyen faktörleri öğrenmek
4 1287127 Mikotoksikozis hakkında bilgi edinmek
5 1287128 Mikotoksinlerin kontrolü ve inaktivasyonu hakkında bilgi edinmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66968 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 66969 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 68481 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 68482 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 68483 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.