Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB630 Gıdaların Doğal Pigmentleri* 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin renk algısı; gıdalara doğal rengini veren pigmentler; bu pigmentlerin fiziksel, kimyasal ve fonksiyonel özellikleri;gıdaların işlenmesi sırasında bu pigmentlerde meydana gelen değişmeler konularında bilgi sahibi olmalarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nebahat Şule ÜSTÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodwin, T. W., 1976. Chemistry and Biochemistry of Plant Pigments. Academic Press, 870p. 2. Goodwin, T. W., 1988. Plant Pigments. Academic Press, 862p. 3. MacDougall, D. B., 2001. Color in Food. Woodhead Publishing, 378p. 4. Natural Food Colorants. Second edition. Edited by G.A.F. Hendry and J.D. Houghton. 1996. Blackie Academic ve Professional.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektromanyetik spektrum; Heme bileşikler, myoglobin, hemoglobin; Et pigmentlerinin stabilitesi; Klorofil ve türevlerinin fiziksel, kimyasal özellikleri, klorofildeki değişiklikler; Yeşil rengin korunması; Karotenoidlerin oluşumu ve dağılımı, kimyasal özellikleri, antioksidatif aktivite; Karotenoidlerin işleme sırasındaki stabilitesi; Flavonoidler ve diğer fenoller, antosiyaninlerde renk ve stabilite; Diğer flavonoidlerin fiziksel özellikleri, gıdalardaki önemi; Gıda renklendiriciler, yasal düzenlemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 3 1 4
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 8 16
10 Tartışma 2 5 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 8 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 3 5 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 2 6
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Renk Maddelerinin Sınıflandırılması GDP - 1.pdf
2 Renk Maddelerinin Kimyasal Stabilitesi GDP - 2.pdf
3 Bitkisel Pigmentlerin Kimyası ve Oluşumu GDP - 3.pdf
4 Sebze Rengi Üzerine Hasat Sonrası Etkiler GDP - 4.pdf
5 Meyve Pigmentleri GDP - 5.pdf
6 Meyve Pigmentleri GDP - 6.pdf
7 Meyve Gelişim ve Olgunlaşması Sırasında Pigmentlerin Oluşumu ve Transformasyonu GDP - 7.pdf
8 Bitkisel Ürünlerin Genetik Modifikasyonu ile Doğal Pigmentlerin İyileştirilmesi GDP - 8.pdf
9 Arasınav
10 Gıda Renklendiriciler: Karotenoid Ekstraktları, Likopen, Lutein GDP - 10.pdf
11 Gıda Renklendiriciler: Annatto ve Safran, Paprika, Sentetik Karotenoidler, Antosiyaninler, Betalainler, Klorofiller GDP - 11.pdf
12 Gıda Renklendiriciler: Turmerik, Koşineal ve Karmin, Monaskus, İridoidler, Fikobilinler, Karamel, Kahverengi Polifenoller, Titanyum dioksit, Karbon Siyahı GDP - 12.pdf
13 Gıda Renklendiricilerdeki Gelişmeler GDP - 13.pdf
14 Gıda renklendiricilerin Seçimi GDP - 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286919 Gıdalarda rengin öneminin anlaşılması
2 1286920 Hayvansal ürünlerde rengi veren pigmentler ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 1286923 Bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında doğal renk maddelerinde meydana gelen değişimler ve kayopların önlenmesi hakkında bilgi edinmek
4 1286925 Gıdaların renklendirilmeleri konularında ulusal ve uluslararası standardlar hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66968 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 66969 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 68481 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 68482 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 68483 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5
3 4 4
4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek