Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GMB644 Lipid Kimyası* 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Lipid kavramı, kimyası ve lipid reaksiyonları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Belkis TEKGÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kayahan, M., 2002. Modifiye Yağlar ve Üretim Teknolojileri, Metu Press, Ankara. Richard D.O’Brien, Fats and Oils, Formulating and Processing for Applications Technomic Publishing Co.Inc. USA. Swern, D., 1979. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. 4th Ed. John Wiley ve Sons, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lipidlerin tanım ve kapsamı, lipidlerin sınıflandırılmaları, gliseritlerin sınıflandırılması, lipid benzeri bileşikler, doğal antioksidanlar, lipidlerde bozulma reaksiyonları, lipidlerdeki ve yağ asitlerindeki diğer reaksiyonlar, bozulma raksiyonlarının belirlenmesi, lipidlerin canlılardaki başlıca fonksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 2 2 4
54 Ev Ödevi 2 21 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lipitlerin tanımı ve sınıflandırılması 1. lipid tanımı.docx
2 Lipidlerin canlı yaşamındaki ve gıdalardaki fonksiyonları 2.Lipidlerin canlı yaşamındaki ve gıdalardaki fonksiyonları .docx
3 Yağ asitleri ve gliseritler 3. yağ asitleri ve gliseritler.docx
4 Fosfatidler, steroller 4. fosfatidler, Steroller.docx
5 yağda çözünen renk maddeleri 5. yağda çözünen renk maddeleri.docx
6 yağda çözünen vitaminler 6. yağda çözünen vitaminler.docx
7 yağdaki doğal antioksidanlar 7. yağdaki doğal antioksidanlar.docx
8 hidrokarbonlar, mumlar 8. hidrokarbonlar, mumlar.docx
9 ARA SINAV
10 Lipidlerin hidrolizi 10. Lipidlerin hidrolizi.docx
11 Lipidlerin oksidasyonu 11. Lipitlerin Oksidasyonu.docx
12 lipidlerde bozulma tepkimelerinin önlenmesi 12. lipidlerde bozulma tepkimelerinin önlenmesi.docx
13 Lipidlerde oluşan diğer tepkimeler (Hidrojenasyon, interesterifikasyon, sabunlaşma) 13. Lipidlerde oluşan diğer tepkimeler.docx
14 Lipidlerde oluşan diğer tepkimeler- (devam) 14. Lipidlerde oluşan diğer tepkimeler.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345861 lipid kimyası kapsamındaki terminolojiyi kavrayacaktır.
2 1345862 Lipidlerde meydana gelebilecek bozulmaların nedenlerini, önleme yöntemlerini özümseyecektir.
3 1345863 Lipidlerin canlı yaşamındaki ve gıda endüstrisindeki önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74700 Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
2 74701 Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
3 76213 Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
4 76214 Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
5 76215 Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek