Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I 927003 2 3 6

Dersin Amacı

bu dersin amacı doğrusal olmayan diferansiyelleri ve kararlılıklarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Nihat Altınışık, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Hıra

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamental of Differential Equations (Kent Nagle,Edward B.Stoff,Arthur David Snider) Non linear Ordinary Differential Equations (D.W.Jordan,Peter Smith)

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Lineer olmayan diferansiyel denklemler ve kararlılık, ototnom sistemler ,kritik noktalar, Liapunov'un kararlılık metodu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer olmayan diferansiyel denklemler ve kararlılık.
2 Lineer olmayan diferansiyel denklemler ve kararlılık
3 Lineer olmayan diferansiyel denklemler ve kararlılık
4 Lineer olmayan diferansiyel denklemler ve kararlılık
5 otonom sistemler
6 otonom sistemler
7 faz uzayları ve yörüngeleri
8 faz uzayları ve yörüngeleri
9 kritik noktalar
10 kritik noktalar
11 kararlılık teorisi
12 kararlılık teorisi
13 Liapunov'un kararlılık metodu
14 Liapunov'un kararlılık metod

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313259 birinci mertebeden denklemler ve denklem sistemlerini öğrenir
2 1313260 Hilbert uzay metodlarr öğrenilir.
3 1313261 sınır değer probleminin varyasyonel olarak formule edilmesini öğrenir
4 1313262 varyasyonel yaklaşık metotlar öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek