Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Bu ders kısmi türevli denklemlerin teşkilinin yapılması ve yarı lineer, lineer olmayan denklemler için özel metodların öğretilmesini amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hüseyin DEMİR, Yrd.Doç.Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları ile sınır değer Problemleri. Mark A.Pinsky

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi Türevli Denklemlere Giriş, Birinci Mertebeden denklemler, Bölgeler, Yüzeyler, Denklemlerin Teşkili (Geometrik Örnekler) Keyfi Fonksiyonların Yok Edilmesi, Birinci Basamaktan Yarı Lineer Denklemler (Lagrange Metodu) Birinci Basamaktan yarı Lineer Denklemler için Cauchy Problemleri, Varlık Teoremi, Lagrange Charpit metodu, Non-Lineer Denklemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısmi türevli denklemlere giriş
2 Birinci mertebeden denklemler
3 Birinci mertebeden denklemler
4 Bölgeler
5 Yüzeyler
6 Denklemlerin Teşkili (Geometrik örnekler)
7 Keyfi fonksiyonların yok edilmesi
8 Birinci basamaktan yarı lineer denklemler ( Lagrange metodu)
9 Birinci basamaktan yarı lineer denklemler ( Lagrange metodu)
10 Birinci basamaktan yarı lineer denklemler için Cauchy problemi
11 Varlık teoremi
12 Lagrange Charpit metodu
13 Lineer olmayan denklemler
14 Lineer olmayan denklemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98360 1325774 kısmi türevli denklemler teşkil edilip çözüm yöntemleri öğrenilir
98361 1325771 bölgeler ve yüzeyler öğrenilir
98362 1325772 Lagrange metoduyla çözüm öğrenilir
98363 1325770 Cauch problemleri ve çözümleri öğrenilir
98364 1325773 Lagrange Charpit yöntemi öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
98360 1
98361 3
98362 2
98363 3
98364 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek