Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Öklidyen olmayan geometrileri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

l.M. Yaglom, 1979, A Simple Non- Euclidean Geometry and Its Physical Basis, Springer.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekanik,noktalar arasındaki uzaklık, doğrular arasındaki açı, ikilik prensibi, Lorentz dönüşümleri, Minkowski geometrisi, Einsten’ın relativite prensibi, Galile geometrisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geometri nedir?
2 Mekanik nedir?
3 Noktalar arasındaki uzaklık ve doğrular arasındaki açı.
4 Açı.
5 İkilik (duallik) prensibi.
6 İkilik (duallik) prensibinin ispatları.
7 Çemberimsi tanımı; yarıçap ve eğrilik.
8 Dairesel dönme; çemberimsinin çapları.
9 Bir üçgenin çevrel çemberi ve iç teğet çemberi.
10 Arasınav.
11 Çember ve çemberimsiye göre bir noktanın kuvveti.
12 Einstein’ın relativite prensibi ve Lorentz dönüşümleri.
13 Minkowski geometrisi
14 Öklid ve Minkowski geometrisini sınırlayıcı bir durum olarak Galile geometrisi.
15 Öklid ve Minkowski geometrisini sınırlayıcı bir durum olarak Galile geometrisi.
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112230 1325823 Geometri ile mekaniği ilişkilendirir.
112231 1325824 Çemberimsiyi tanımlar.
112232 1325825 İkilik prensibini kavrar.
112233 1325827 Lorentz dönüşümlerini tanımlar.
112234 1325822 Minkowski geometrisini öğrenir.
112235 1325826 Galile geometrisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
112230 3
112231 4
112232 4
112233 3
112234 5
112235 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek