Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UFMA673 Halka Teorisi I 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Bu programın temel amacı Matematik alanında ve ilgili alanlarda akademik kariyer yapmak isteyen adayların kuramsal ve uygulamalı matematikte uluslararası çapta bilimsel araştırmalar yapacak bilimsel yeterliliğe ulaşmalarını sağlamaktır ve bilgi üretebilme, bu bilgileri değerlendirme ve analiz yapabilme donanım ve yeteneğe sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali PANCAR,Prof.Dr. Şenol EREN , Yrd. Doç.Dr. Mustafa YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fethi Çallıalp , Örneklerle Soyut Cebir Birsen yayınları 2001 istanbul Zhexian.Wan, Lectures on finite fields and galois rings, World Scientific, 2003 L.J., Goldstein , Abstract Algebra, New York, Prenrice-hall,1973

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cebirsel yapılar, Halkalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Halkalar
3 Alt halka
4 İdealler
5 Bölüm halkaları
6 Homomorfizmalar
7 Kesir cismi
8 Polinom halkaları
9 Halkalarda aritmetik
10 Euclid bölgesi
11 Tek türlü asal çarpanlara ayrılabilen bölgeler
12 Asal ve maksimal idealler
13 Tam halka. Lokal ve noetherian halkalar
14 Sonlu cisimler, Sonlu Halkalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97262 1325701 Temel cebirsel yapıları tanımlar
97263 1325702 Cebirsel problemleri çözme yeteneklerini geliştirir
97264 1325699 Halkaların aritmetik özelliklerini açıklar
97265 1325700 Halka homomorfizması ve izomorfizması kavramlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
97262 1
97263 2
97264 3
97265 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek