Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrenciler radyolojinin gelişimi ve görüntüleme yöntemleriyle (Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi, Tomografi, Manyetik rezonans (MR),Ultrasonografi) ilgili temel bilgi ve deneyim kazanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alkan Z. Veteriner Radyoloji, Mina ajans, 1999 2. Thrall DE. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, Saunders, 2007 3. Nayland TG, Mattoon JS. Small Animal Diagnostic Ultrasound, Saunders, 2002.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyolojinın tanımı. X ışınlarının görevi. Röntgen cihazı bölümleri. Röntgen çekilirken hayvanlara uygulanan pozisyonlar. Ultrason ile içi boşluklu organların görüntülenmesi. MR ile yumuşak dokulardaki patolojik oluşumların teşhisi. Anjiyografi, sintigrafi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Radyoloji ve Temel Prensiplerine Giriş
2 Radyolojinin Tarihsel Gelişimi
3 Radyasyon sağlığı ve radyasyondan korunma
4 Radyolojik görüntüleme yöntemleri
5 Radyoskopi, termografi, sintigrafi
6 Röntgen Cihazı ve Bölümleri
7 Röntgen Cihazının Yardımcı Kısımları
8 Radyoloji Ünitesindeki Ek Cihazlar
9 Ara Sınav
10 Röntgen Cihaz Türleri
11 Pozisyon Yardımcı Materyaller
12 Röntgen Resminin Oluşması
13 Kontrast Maddeler ve Sistemlere Uygulamalar
14 Tomografi ve Uygulama Teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303763 Radyobiyoloji ve radyasyondan korunma yöntemlerini öğrenir
2 1303764 Radyografi ve radyoskopi uygulama becerisi kazanır
3 1303765 Direkt ve indirekt radyografi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır
4 1303766 Ultrasonografi uygulama ve ultrasonografik tanı yöntemlerini öğrenir
5 1303767 Manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi’nin çalışma mantığı endikasyonlarını öğrenir
6 1303768 Spesifik hastalıklarda karşılaşılan özel radyolojik tanı yöntemlerini kullanma becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek