Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR604 Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda lokal ve genel anestezinin kullanımı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak, Prof.Dr. Cenk Yardımcı, Doç.Dr. H. Özlem Nisbet, Dr.Örğ. Üyesi Kamil Sağlam, Dr.Öğr. Üyesi Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nusret Apaydın. Veteriner Anestezi. Medipres

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anestezi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 2 2 4
10 Tartışma 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
24 Seminer 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 10 3 30
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anestezinin tarihçesi ve tanımı yok yok
2 Genel anestezinde kullanılan ajanlar yok yok
3 Hastanın genel anestezi için değerlendirilmesi yok yok
4 Anestezinin dönemleri yok yok
5 Premedikasyonun önemi ve kullanılan ilaçlar yok yok
6 Anestezinin indüksiyonu ve kullanılan ilaçlar yok yok
7 Genel anestezi ilaç kombinasyonları yok yok
8 Antisedan ilaç grupları yok yok
9 İnhalasyon anestezisi tipleri yok yok
10 İnhalasyon anestezisinde kullanılan ilaçlar yok yok
11 Anestezi takibinde kullanılan parametreler yok yok
12 yok Anestezide monitörizasyon yok
13 Lokal anestezi tipleri ve kullanılan ilaçlar yok yok
14 Spinal anestezi yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521107 Genel ve lokal anestezi uygulaması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek