Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı premedikasyonun amacının, uygulama tekniklerinin, kullanılan ilaçların öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veteriner Anestezi, Topal A., Nobel –Güneş ,2005 2. Hand of Veterinary Anesthesia; MuirW; Mosby, London,2007 3. Veterinary anesthesia;Muir WW, Hubbell JAE, Skarda RT, Bednarski RMMosby Ohio,2000. 4. Lumb and Jones veterinary anesthesia and Analgesia; Thurmon JC, Tranquilli WJ,Benson GJ; Williams and Wilkins, London, 2007 5. Veterinary anesthesia and analgesia: Mc Kelvey D, Hollingshead W; Mosby, London, 2003

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Premedikasyonun tanımı ve amacı. Hayvan türlerine göre premedikasyon tekniklerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 2 2 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Premedikasyonun tanımı ve amacı Premedikasyonun tanımı ve amacı
2 Anestezi hastasının preanestezik değerlendirmesi Anestezi hastasının preanestezik değerlendirmesi
3 Preanestezik ilaçlar Preanestezik ilaçlar
4 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknileri-1 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknileri-1
5 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-2 Köpeklerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-2
6 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-1 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknikleri-1
7 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknileri-2 Kedilerde premedikasyon ve uygulama teknileri-2
8 Ara sınav Ara sınav
9 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1
10 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2 Atlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2
11 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-1
12 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2 Sığırlarda premedikasyon ve uygulama teknikleri-2
13 Geriatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon Geriatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon
14 Pediatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon Pediatrik kedi ve köpeklerde premedikasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521537 Bu dersin sonunda premedikasyon, preanestezik ilaçlar ve uygulama teknikleri öğrenilmektedir
2 1521538 Premedikasyon için kullanılan ilaçlar
3 1521539 Köpeklerde premedikasyon
4 1521540 Kedilerde premedikasyon
5 1521541 At ve sığırlarda premedikasyon

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek