Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Acil hastalıklar hakkında bilgi vermek, acil hastalarına müdahale yöntemlerini öğretmek, Acil hastada ABC işlem basamaklarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Küçük hayvan pratiğinde cerrahi acil ve kritik olgu hekimliği, Görgül OS, Topal A. U.Ü.Veteriner Fakültesi , 2007 2. Emergency procedures for small animal veterinarian, Plunkett SJ, 2001. 3. Veteriner Anestezi, Topal A., Nobel –Güneş ,2005 4. Veteriner Acil klinik, Ed.Özaydın İ. Terapi Hay. Tic.Ltd:Şti.Ankara,2004 5. Veterinary Emergency and Critical care manual, Mathews KA,2000.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Acil hastada ABC işlem basamakları. Kardiyovasküler acil cerrahisi. Solunum sistemi acil cerrahisi. Travma acil cerrahisi. Çevre etkisi ve dermatolojik acil olgular. Gastrointestinal sistem acil cerrahisi Ürogenital sistem acil cerrahisi .Nörolojik acil cerrahi .Oftalmik acil cerrahi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 6 60
9 Problem Çözümü 4 3 12
19 Beyin Fırtınası 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
21 Rapor Sunma 1 1 1
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 1 1
49 Performans 3 3 9
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Acil ve kritik olgu, sınıflandırma, organizasyon, hasta değerlendirmesi,acil kliniği ekipmanı
2 Acil hastaların analjezisi, sedasyon ve ağrı kontrolü
3 Sistemlere göre acil hastalarının anestezisi
4 Sıvı sağaltımı, şok hastalarının değerlendirilmesi ve sağaltımı
5 Acil ve kritik olgularda uygulanan bazı temel cerrahi yöntemler
6 Kardiyopulmoner resusitasyon
7 Kardiyovasküler acil cerrahisi
8 Solunum sistemi acil cerrahisi
9 Travma acil cerrahisi
10 Ara sınav
11 Gastrointestinal sistem acil cerrahisi
12 Ürogenital sistem acil cerrahisi
13 Nörolojik acil cerrahi
14 Oftalmik acil cerrahi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521931 Acil müdahaleye ihtiyacı olan hayvana ilk müdahale tekniklerini öğrenir ;
2 1521932 Acil olarak gelen hastaya uygulanması gereken ABC basamaklarını öğrenir, ;
3 1521933 Kardiyopulmoner resusitasyonu öğrenir, ;
4 1521934 Farklı sistemlerin hastalıklarında acil yapılacak uygulamaları öğrenir, ;
5 1521935 Şok ve sıvı sağaltımını öğrenir, ;

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek