Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide hava keseleri ve sinusların yangısına ya da empiyemine neden olan durumlar, klinik bulguları ve tedavi seçenekleri ile trepanasyonun detaylı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Equine Surgery Textbook by John A. Stick and Jörg A. Auer

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Veteriner cerrahide atlarda bulunan hava keseleri ile atlarda ve diğer türlerde bulunan sinusların yangısına ya da empiyemine neden olan durumların, yangılardaki klinik bulguların, tanı ve tedavi seçenekleri ile trepanasyon yöntemlerinin detaylı olarak incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atlarda hava keselerinin ve sinusların anatomisi
2 Atlarda hava keselerinin ve sinusların fizyolojisi
3 Pet hayvanlarında sinusların anatomisi ve fizyolojisi
4 Ruminantlarda sinusların anatomisinin ve fizyolojisi
5 Hava keselerinin ve sinusların yangıları
6 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının klinik semptomları
7 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının ayırıcı tanıları
8 Atlarda hava keselerinin tedavi yöntemleri
9 Atlarda sinusların tedavi yöntemleri
10 Ruminantlarda sinusların tedavi yöntemleri
11 Hava keseleri yangılarında operatif tedavi yöntemleri
12 Sinusların yangılarında operatif tedavi yöntemleri
13 Hava keseleri ve sinusların şirurjikal sağaltımındaki komplikasyonlar
14 vize sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305858 Atlarda hava keselerinin ve sinusların anatomisinin ve fizyolojisinin öğrenilmesi,
2 1305859 Ruminantlarda sinusların anatomisinin ve fizyolojisinin öğrenilmesi,
3 1305860 Pet hayvanlarında sinusların anatomisinin ve fizyolojisinin öğrenilmesi,
4 1305861 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının öğrenilmesi,
5 1305862 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının klinik semptomlarının ve ayırıcı tanılarının öğrenilmesi,
6 1305863 Ruminantlarda ve pet hayvanlarında sinusların tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi
7 1305864 Hava kesleri ve sinusların yangılarında operatif tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek