Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide evcil hayvanlarda karşılaşılan boyun bölgesi hastalıkları, nedenleri, bu hastalıkların radyolojik tanısı ve şirurjikal tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

VETERİNER ÖZEL CERRAHİ, MEDİPRESS. , Small Animal Surgery, 4.Baskı - NOBEL Kitabevi

Dersin İçeriği

hayvan türlerine göre boyun bölgesi anatomisi, karşılaşılan hastalıkların tanı , tedavi ve operatif müdahale seçenekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 2 2 4
11 Soru-Yanıt 4 2 8
15 Gösterme 4 1 4
17 Alan Çalışması 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 4 32
19 Beyin Fırtınası 4 1 4
28 Makale Kritik Etme 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
34 Okuma 4 2 8
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kedi ve köpeklerde gastrointestinal sistem anatomisi
2 Ruminantların boyun bölgesi anatomisi
3 Atların boyun bölgesi anatomisi
4 Kedi ve köpeklerin boyun bölgesi şirurjikal hastalıkları
5 Kedi ve köpeklerin boyun bölgesi şirurjikal hastalıklarında tanı ve tedavi seçenekleri
6 Kedi ve köpeklerin boyun bölgesi şirurjikal hastalıklarında operasyon teknikleri
7 Kedi ve köpeklerin boyun bölgesi cerrahisinden sonra postoperatif bakım ve komplikasyonlar
8 Ruminantların boyun bölgesi şirurjikal hastalıkları
9 Vize sınavı
10 Ruminantların boyun bölgesi şirurjikal hastalıklarında tanı ve tedavi seçenekleri
11 Ruminantların boyun bölgesi şirurjikal hastalıklarında operasyon teknikleri
12 Ruminantların boyun bölgesi cerrahisinden sonra postoperatif bakım ve komplikasyonlar
13 Atların boyun bölgesi şirurjikal hastalıkları
14 Kanatlıların boyun bölgesi şirurjikal hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304868 Boyun bölgesinin anatomisinin öğrenilmesi
2 1304869 Boyun bölgesi şirurjikal hastalıklarının tanı yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1304870 Boyun bölgesi operatif tedavi seçeneklerinin öğrenilmesi
4 1304871 Boyun bölgesi cerrahisi komplikasyonlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek