Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide ürogenital hastalıkların türlere ve ırklara göre predispozisyonu, nedenleri, bazı özel operasyon teknikleri ile olası komplikasyonların detaylı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK, Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç. Dr. Hatice Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Small Animal Surgery, 4.Baskı - NOBEL Kitabevi VETERİNER ÖZEL CERRAHİ, MEDİPRESS. , Small Animal Surgery, 4.Baskı - NOBEL Kitabevi

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Veteriner cerrahide erkek hayvanlarda ürogenital sistemin anatomisi, fizyolojisi, hastalıkların türlere ve ırklara göre predispozisyonu,hastalık oluşum nedenleri, bazı özel operasyon teknikleri ile olası komplikasyonların detaylı olarak anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin anatomisi (1)
2 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin anatomisi (2)
3 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin fizyolojisi,
4 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin hastalıkların türlere ve ırklara göre predispozisyonu (1)
5 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin hastalıkların türlere ve ırklara göre predispozisyonu (2)
6 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin hastalıkların türlere ve ırklara göre predispozisyonu (3)
7 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin hastalık oluşum nedenleri,
8 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin operasyon teknikleri (1)
9 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin operasyon teknikleri (2)
10 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin komplikasyonları
11 Literatür tarama, tartışma
12 Literatür tarama, tartışma
13 Literatür tarama, tartışma
14 Vize sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307225 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin anatomisi
2 1307226 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin fizyolojisi,
3 1307227 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin hastalıkların türlere ve ırklara göre predispozisyonu,
4 1307228 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin hastalık oluşum nedenleri,
5 1307229 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin operasyon teknikleri
6 1307230 Erkek hayvanlarda ürogenital sistemin komplikasyonları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek