Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Uvea, lens ve retina hastalıklarının tanısı ve tedavisinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Özak, Prof.Dr. Cenk Yardımcı, Doç.Dr. H. Özlem Nisbet, Dr.Örğ. Üyesi Kamil Sağlam, Dr.Öğr. Üyesi Taylan Önyay

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat Saroğlu, Kedi ve Köpek Göz Hastalıkları. Nobel Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Göz cerrahisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
9 Problem Çözümü 5 1 5
10 Tartışma 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 4 5 20
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
24 Seminer 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 6 5 30
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 6 1 6
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gözün anatomisi yok yok
2 Traktus uvealisi oluşturan yapılar yok yok
3 yok Oftalmoskopun kullanımı ve bölümleri yok
4 uveitiste etiyoloji yok yok
5 yok göz modelinde anatomik yapıların gösterilmesi yok
6 Lensin yapısı ve yaşa bağlı uğradığı değişikler yok yok
7 Lens luksasyonu etiyolojii ve klinik bulgular yok yok
8 Katarakt tipleri, klinik bulguları ve tedavi seçenekleri yok yok
9 yok Fakoemülsüfikasyon cihazının çalışma prensibi ve bölümleri yok
10 Katarakt cerrahisi yok yok
11 Lens luksasyonunda sağaltım seçenekleri yok yok
12 Retina dekolmanında prognoz yok yok
13 Retinal hastalıklarda tanı yöntemleri yok yok
14 Ultrasonun göz muayenesindeki yeri yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303852 Lens ve retinal hastalıkların tanı ve tedavisi
2 1303853 Traktus uvealis hastalıklarında tanı ve tedavi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek