Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner Cerrahi alanında karşılaşılan sinir sistemi cerrahi hastalıklarının tanısı, uygulanılan operatif tedavi seçeneklerinin yararlanımları ve postoperatif elde edilen bulguların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sharp N.J.H., Wheeler S.M.: Small Animal Spinal Disorders, Diagnosis and Surgery, 2nd edition. Elsevier Mosby, Edinburg, 2005. Slatter D.: Textbook of small animal surgery: 2-volume. 3rd ed. Philadelphia: Saunders W B Co, 2002. Fossum T.W.: Small Animal Surgery, 3rd ed, St. Louis, Missouri, Elsevier Mosby, 2007. Salci H., Sarigul S., Dogan S., Lekesiz H., Ozcan R., Gorgul O.S., Aksoy K.: Contribution of the xenograft bone plate-screw system in lumbar transpedicular stabilization of dogs: an in-vitro study. Journal of Veterinary Science, 9(2): 193-196, 2008. Senturk S., Salci H.: Hydrocephalus in a cat with suspected feline infectious peritonitis. Australian Veterinary Practitioner, 36(3): 124-127, 2006.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Nörolojik anatomi ve nörolojik muayene sistematiği. Vertebra cerrahisinde uygulanılan stabilizasyon teknikleri .Kafa travması olgularına cerrahi yaklaşım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
8 Rehberli Problem Çözümü 1 5 5
10 Tartışma 6 2 12
14 Gözlem 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 2 20
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 2 3 6
49 Performans 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nörolojik anatomi ve nörolojik muayene sistematiği.
2 Nörolojik hastalıklara tanısal yaklaşım ve patoloji lokalizasyonlarının belirlenmesi.
3 Beyin cerrahisinde uygulanılan operatif teknikler ve spesifik beyin hastalıkları.
4 Kafa travması olgularına cerrahi yaklaşım.
5 Vertebra cerrahisinin prensipleri ve uygulanılan operatif teknikler.
6 Vertebra cerrahisinde uygulanılan stabilizasyon teknikleri.
7 Servikal vertebranın spesifik hastalıkları.
8 Torakal vertebranın spesifik hastalıkları.
9 Ara sınav
10 Torakolumbal vertebranın spesifik hastalıkları.
11 Lumbal vertebranın spesifik hastalıkları.
12 Lumbosakral vertebranın spesifik hastalıkları.
13 Vertebra ve spinal kord tümörleri.
14 Operatif müdahale gerektirmeyen vertebra hastalıkları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520089 Nörolojik anatomiyi bilir ve nörolojik muayene sistematiğini uygular
2 1520090 Nöroşirurji alanında doktora seviyesindeki konuları anlar ve yorumlama becerisi kazanır.
3 1520091 Nöroşirurjikal hastalıkların klinik ve görüntüleme ile tanısını koyar ve ayırıcı tanı listesi oluşturma yetisi kazanır.
4 1520092 Nöroşirurjide uygulanılan preoperatif hazırlıkları, anestezi, alternatif operasyon tekniklerini ve post operatif bakım konularını uygulayabilme yetisi kazanır
5 1520093 Nöroşirurji patolojilerine sağaltım seçenekleri sunar
6 1520094 Cerrahi gerektirmeyen nörolojik patolojileri tanır ve şirürjikal olgulardan ayırt eder.
7 1520095 Türe, yaşa ve ırka göre karşılaşılan nörolojik hastalıkları bilir ve tanır.
8 1520096 Nöroşirurji alanında profesyonel hekimlik yapacak yaklaşım ve beceriye sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek