Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvanlarda ortopedik ve travamatolojik hastalıklar konusundaki günümüz gelişmelerini kapsamlı şekilde doktora öğrencisine aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. FOSSUM, TW. (2002): Small Animal Surgery (Second Edition-2th Ed.). Mosby, An Affilite of Elsevier Science. St. Louis, London, Philadelphia, Sydney, Toronto. 1400. 2. ASLANBEY, D. (2002): Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji. Özkan Matbaacılık Ltd. Şti, ANKARA 3. MORGAN, JP. WİND, A., DAVİDSON, AP. (2000): Hereditary Bone and Joint Diseases ind he Dog. Osteochondroses-Hip dysplasia-Elbow dysplasia. Hannover: Schlütersche,Germany. 4. HARVEY, CE., NEWTON, CD., SCHWARTZ, A. (1990): Small Animal Surgery. J.BLippincott Company, Philadelphia. 5. PIERMATTEI, DL., JOHNSON, ka. (2004): An Atlas of Surgical Approaches to the Bones And Joints of the Dog and Cat. Saunders .Elsevier. All rights reserved. Philadelphia. 6. SLATTER, D. (2003): Textbook of Small Animal Surgery (Third Edition). Saunders an Imprint of Elsevier Science (USA). 7. BRINKER, WO., HOHN, RB., PRIEUR, WD. (1984): Manuel of Internal Fixation in Small Animals. Springer-Verlag, Berlin.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ortopedi ve travmatolojini tanımı. Kırıkların sınıflandırılması. Kemik iyileşmesi. Osteosentez materyalleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
19 Beyin Fırtınası 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 8 2 16
49 Performans 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortopedi ve Travmatolojinin Tanımı ve Kapsamı
2 Kemik Dokusunun Ortopedik Hastalıkları
3 Travmatik Hemorajik Şok
4 Travma Hastasının Fiziki Muayenesi
5 Travma Hastasının Ortopedik Muayenesi
6 Kırık: Tanımı, Etiyolojisi, Kırıklarda Klinik görünüm, Tanı, Prognoz
7 Kırıkların Sınıflandırılması
8 Kırık İyileşmesi
9 Ara sınav
10 İnternal ve Eksternal Fikzasyonlarda Kullanılan Materyaller
11 Genç (İmmatür) Hayvanlarda Kırık
12 Kırıklarda Kallus Komplikasyonları
13 Çıkık
14 Açık kırıklar-Osteomyelitis

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520108 Klinikte sık karşılaşılan ortopedik hastalıkları öğrenir.
2 1520109 Travma hastasının ortopedik muayenesini öğrenir
3 1520110 Hayvanlardaki tüm önemli ortopedik ve travmatolojik hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve sağaltımında asistana somut şekilde rehberlik eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek