Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide atlarda sık rastlanılan koliğin nedenlerinin anlatılıp, koliğin tanısınında kullanılan yöntemlerin anlatılması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK, Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç. Dr. Hatice Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Equine Surgery By Jorg A. Auer, John A. Stick

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Veteriner cerrahide atlarda koliğin nedenlerinin ortaya konması, semptomlarının değerlendirilmesi, tanısınında kullanılan yöntemlerin anlatılması, tedavisinde uygulanacak yöntemlerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
24 Seminer 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Atlarda sindirim sisteminin anatomisi,
2 2. Atlarda sindirim sisteminin fizyolojisi,
3 3. Atların sindirim sistemi ile diğer türler arasındaki farklılıklar,
4 4. Koliğin tanımı,
5 5. Koliğe neden olabilecek hastalıklar (1)
6 6. Koliğe neden olabilecek hastalıklar (2)
7 7. Koliğin klinik semptomları,
8 8. Koliğin tanı yöntemleri,
9 9. Koliğin ayırıcı tanısı,
10 10. Koliğin medikal tedavi yöntemleri (1)
11 11. Koliğin medikal tedavi yöntemleri (2)
12 12. Koliğin operatif tedavi yöntemleri (1)
13 13. Koliğin operatif tedavi yöntemleri (2)
14 14. Vize sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304833 1. Atlarda sindirim sisteminin anatomisinin öğrenilmesi,
2 1304834 2. Atlarda sindirim sisteminin fizyolojisinin öğrenilmesi,
3 1304835 3. Koliğin tanımının öğrenilmesi,
4 1304836 4. Koliğin semptomlarının öğrenilmesi,
5 1304837 5. Koliğin tanı yöntemlerinin öğrenilmesi,
6 1304838 6. Koliğin ayırıcı tanısının öğrenilmesi,
7 1304839 7. Koliğin medikal tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi,
8 1304840 8. Koliğin operatif tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek