Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Atlarda oluşan topallıkların oluşum nedenlerinin anlatılması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK, Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç. Dr. Hatice Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manual of Equine Lameness, by Gary M. Baxter Equine SurgeryBy Jorg A. Auer, John A. Stick

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Atlarda topallıklara neden olabilecek doğmasal bozukluklar, basış bozuklukları, duruş bozuklukları, tendo hastalıkları, eklem hastalıkları, kas hastalıkları, travmalar vb… hakkında bilgi vermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 1 5 5
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
8 Rehberli Problem Çözümü 2 4 8
9 Problem Çözümü 2 2 4
10 Tartışma 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 1 4 4
19 Beyin Fırtınası 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 2 4
24 Seminer 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 2 4 8
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atlarda ekstremitelerin anatomisi
2 Atlarda ekstremitelerin fizyolojisi
3 Atlarda topallıklara neden olabilecek doğmasal bozukluklar,
4 Basış bozuklukları,
5 duruş bozuklukları,
6 tendo hastalıkları,
7 eklem hastalıkları,
8 kas hastalıkları,
9 travmalar vb… hakkında bilgi vermek.
10 Literatür tarama, tartışma
11 Literatür tarama, tartışma
12 Literatür tarama, tartışma
13 Literatür tarama, tartışma
14 Vize sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521519 1.Atlarda topallıklara neden olabilecek doğmasal bozukluklar,
2 1521520 2. Basış bozuklukları, 7.travmalar vb… hakkında bilgi vermek.
3 1521521 3. duruş bozuklukları, 4.tendo hastalıkları, 5.eklem hastalıkları, 6.kas hastalıkları,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek