Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner Cerrahi alanında endikasyonuna göre uygulama alanları temelinde laparoskopik muayene ve cerrahi tedavi konularının sunulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salcı H.: Veteriner Endoskopi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 7(3-4): 91-94, 2001. Tams TR: Small animal endoscopy. St. Louis, Mosby, 1999. Lhermette P., Sobel D.: BSAVA Manual of Canine and Feline Endoscopy and Endosurgery, Gloucester, UK, 2008. Freeman L.J.: Veterinary Endosurgery, Mosby, St Louis, 1999. McCarthy T.C.: Veterinary Endoscopy for the Small Animal Practitioner. St Louis, Elsevier, 2005.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Laparoskopi endikasyonları. Kullanılan ekipmanlar. Karşılaşılabilecek komplikasyonlar. Avantaj ve dezavantajları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 5 50
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
19 Beyin Fırtınası 6 3 18
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
49 Performans 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endoskopinin tanımı ve tarihçesi, kullanılan ekipmanın tanıtım ve uygulanması
2 Endoskopik cerrahide anestezik yaklaşımlar ve fizyolojik durumlar
3 Endoskopik cerrahi tekniği
4 Temel laparoskopi prosedürlerinin detayları
5 Endoskopik cerrahide kullanılan elektrocerrahi, lazer ve enerji uygulamaları
6 Endoskopik yeteneğin oluşturulması (kanülasyon.) Endoskopik yeteneğin oluşturulması (kanülasyon.)
7 Endoskopik yeteneğin oluşturulması (dikiş atma.) Endoskopik yeteneğin oluşturulması (dikiş atma )
8 Endoskopik yeteneğin oluşturulması (düğümleme.) Endoskopik yeteneğin oluşturulması (düğümleme.)
9 Ara sınav
10 Endoskopik cerrahi esnasında karşılaşılan komplikasyonlar
11 Endoskopik cerrahi ile hernia onarımı
12 Gastrointestinal sistemin minimal invazif cerrahisi
13 Laparoskopik abdominal organ ekstirpasyonu
14 Farklı türlerde uygulanılan endoskopik cerrahi prosedürleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303687 Endoskopu tanır ve uygulama alanlarını kavrar.
2 1303688 Laparoskopide kullanılan ekipmanları uygulama alanları ile anlar
3 1303689 Endoskopik cerrahi alanında doktora seviyesindeki konuları anlar ve yorumlama becerisini kazanır
4 1303690 Hem büyük hayvan, hem küçük hayvan hekimliğinde minimal invazif cerrahi tekniklerini uygulayabilir
5 1303691 Veteriner kliniklerinde endoskopik cerrahi yaklaşım ve becerisine sahip olur
6 1303692 Sistemlere yönelik endoskopik cerrahinin uygulama alanlarını öğrenir.
7 1303693 Farklı türlerde endoskopik cerrahi prosedürlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68778 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68779 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 68780 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 68784 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 68781 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 68782 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 68783 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 5
3 4 4
4 5 4
5 4 3
6 5 5
7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek